Potrebujete urobiť prieskum a posúdiť stav azbestu? Sme tu pre vás!

Naša spoločnosť sa sústredí nielen na likvidáciu azbestu, ale aj na prieskum a posúdenie stavu AZC materiálu v interiéri a exteriéri. S našimi kvalifikovanými a skúsenými odborníkmi ponúkame komplexné riešenia. Ako to prebieha? Odborne spôsobilý zamestnanec vykoná vizuálnu kontrolu stavu AZC materiálu prípadne vykoná odber podozrivej vzorky na prítomnosť AZC vlákien. Prieskum sa zameriava na určenie prítomnosti azbestu, jeho stavu a naliehavosti sanácie.

Na základe našich zistení vám ponúkneme najlepšie možnosti pre riadenie alebo odstránenie azbestu, aby ste splnili požiadavky regulačných orgánov a chránili zdravie členov rodiny či svojich zamestnancov.

Posúdenie skutkového stavu prítomnosti AZC materiálu pomáha firmám pri plánovaní a postupnom zbavovaní sa najkritickejšieho stavu materiálov. Postupným odstraňovaním AZC materiálov z vnútorných objektov sa znižuje riziko stretu s voľne poletujúcimi AZC respirabilnými vláknami. 

Pre posúdenie, prieskum a likvidáciu azbestu musí mať spoločnosť vypracovaný a schválený technologický postup odbornej sanácie azbestu v zmysle platnej legislatívy o ochrane zdravia ľudí pri práci s azbestom a inými karcinogennými látkami.

Ronar s.r.o. je hrdý na svoj prísny prístup k bezpečnosti a dodržiavaniu predpisov, aby sme zaistili, že naše služby sú v súlade so všetkými príslušnými regulačnými požiadavkami. Spoľahnite sa na nás pri riešení problémov s diagnostikou a likvidáciou azbestu.

Pre viac informácií o našich službách a ako vám môžeme pomôcť, sledujte našu webovú stránku alebo nás kontaktujte priamo na telefónnom čísle +421 910 90 70 40 alebo mailom ronar@ronar.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s vami a zabezpečenie bezpečnej a zdravej budúcnosti pre vás a vaše prostredie!

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.