Monitorovanie prítomnosti AZC respirabilných vlákien počas sanácie!

Bezpečnosť je vždy na prvom mieste, najmä v prípade prác súvisiacich s manipuláciou a likvidáciou azbestu. Pri takýchto projektoch je nevyhnutné presne monitorovať a vyhodnocovať exponáciu zamestnancov, ktorí pracujú v kontrolovaných pásmach so zvýšenou prašnosťou.

Tento dôkladný proces sledovania začína ešte pred samotnou sanáciou. Naši zamestnanci sú vybavení nasávacími pumpami, ktoré sú upevnené v blízkosti dýchacích ciest. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby nasávali vzduch v rovnakej oblasti, kde sa zamestnanec nachádza a dýcha. Vďaka tomu dokážeme presne sledovať a zaznamenávať množstvo respirabilných vlákien azbestu, ktoré sa môžu dostať do blízkosti zamestnanca.

Po vystúpení z kontrolovaného pásma je filter nasávacej pumpy odstránený a zaslaný do akreditovaného laboratória, kde sa vykonáva podrobná analýza pomocou vysoko presných nástrojov a techník. Toto umožňuje presne identifikovať a kvantifikovať množstvo azbestových vlákien, ktoré boli prítomné v pracovnej oblasti zamestnanca.

Táto metóda nám nielen pomáha sledovať a kontrolovať bezpečnosť našich pracovníkov, ale tiež nám umožňuje poskytnúť dôkazy o tom, že sme dodržali všetky potrebné predpisy a štandardy. Tieto dáta sú kľúčové pri ukazovaní, že naše techniky a postupy sú účinné pri minimalizácii rizika spojeného s manipuláciou azbestu.

Monitorovanie prítomnosti AZC respirabilných vlákien je teda zásadnou súčasťou našej práce. Je to jedno z mnohých opatrení, ktoré prijímame, aby sme zabezpečili, že naše služby sú nielen odborne vykonané, ale aj maximálne bezpečné pre našich zamestnancov, klientov a širšiu komunitu.

 

Vyberte si spoľahlivú a profesionálnu firmu na likvidáciu azbestu! Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa azbestu vo vašej blízkosti, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás!

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.