Sanácia azbestocementovej krytiny - Hatalov

Vlnité azbestocementové dosky krytín často potrápia staršie družstvá a hospodárske budovy. Preto je tento typ krytiny považovaný za najčastejší dôvod výmeny striech. S takouto požiadavkou nás oslovilo aj družstvo Hatalov v okrese Michalovce, kde bolo potrebné odstrániť AZC strechu a tak sme ich požiadavke vyhoveli.

AZC vlnitá krytina je v porovnaní s klasickou šablónou, ktorá sa nachádza na rodinných domoch, hrubšia. To znamená väčšiu hmotnosť celkovo demontovaného AZC materiálu. Práve z tohto dôvodu je aj cena za m2 o 15 – 20 % vo všeobecnosti vyššia pri demontáži vlnitej krytiny oproti demontáži šablónovej krytiny rodinných domov. V takýchto situáciách je v súčasnosti možnosť využiť financie z plánu obnovy, ktoré dokážu pokryť náklady spojené s likvidáciou azbestu.

Sneh, zima a ani nepriaznivé počasie nás neodradí pri práci, aby sme vám zabezpečili bezpečné odstránenie azbestu. Zdravie a bezpečnosť na pracovisku je prvoradé a tak včasná likvidácia karcinogénneho azbestu je priam nevyhnutná.

 

Čo zahŕňajú kľúčové aspekty likvidácie azbestu u nás na Slovensku? Prečítajte si!

  1. Slovenská republika zaviedla prísne predpisy a reguláciu na kontrolu používania azbestu a jeho likvidáciu. Vyžaduje sa, aby podniky a jednotlivci, ktorí manipulujú s azbestom, mali špeciálne povolenia a dodržiavali prísne bezpečnostné postupy.
  2. Pred začiatkom likvidácie azbestu je potrebné identifikovať a zhodnotiť objekty obsahujúce azbest. Tento proces zahŕňa zber vzoriek, analýzu a posúdenie rizika.
  3. Azbest musí byť odstránený špecializovanou firmou, ktorá má povolenie, príslušné školenia a vybavenie. Tento proces zahŕňa odstraňovanie azbestových materiálov, balenie do bezpečných obalov a prepravu na likvidáciu.
  4. Zariadenia na likvidáciu azbestu zahŕňajú skládky, ktoré sú navrhnuté a monitorované tak, aby minimalizovali riziko úniku azbestových vlákien.

 

Váš azbest je náš problém!  Informujte sa e-mailom alebo telefonicky a nechajte si vypracovať cenovú ponuku.

 

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.