Likvidácia azbestu pri rekonštrukcii svetlíkov v spoločnosti BEKAERT Hlohovec

V spoločnosti Ronar sa špecializujeme na bezpečnú a efektívnu likvidáciu azbestu a s ním spojené  riešenie problémov s azbestom. V mesiaci júl sme mali tú možnosť zabezpečiť likvidáciu azbestových materiálov v spol. BEKAERT Hlohovec, ktorá je lídrom v oblasti výroby drôtu. Využili sme priestor počas celozávodnej dovolenky a v spolupráci s tímom BEKAERT Hlohovec sme realizovali rekonštrukciu svetlíkov výrobnej haly.

Ako sme postupovali?

Staré strešné svetlíky obsahovali AZC materiál v špecifickom formáte, tzv. sendvičových panelov, ktoré kombinovali AZC dosku a polystyrén. AZC sendvičový materiál tvoril obvodové steny konštrukcie svetlíkov, ako aj ich strechu. Problémom bola komplexná štruktúra týchto svetlíkov. Azbestové sendviče boli skryté pod viacerými izolačnými vrstvami, ako sú polystyrén, plech a IPA izolácia. Táto štruktúra nám značne sťažovala postup prác. Pripravili sme preto presný postup prác s najvyšším zameraním na bezpečnosť a vďaka vyškoleným pracovníkom a realizačným postupom, sme boli 100% pripravení čeliť výzve.

Aby sme zabezpečili bezpečnú a efektívnu sanáciu, pripravili sme tiež špeciálnu techniku. Fóliovanie svetlíka zo spodnej časti nám umožnilo chrániť pracovisko pred azbestovými časticami.

Jedným z najdôležitejších postupov bolo vyhradenie pracoviska a dôkladné hermetické fóliovanie priestorov, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia zamestnancov v hale alebo k pádu predmetov. Fóliovanie bolo náročné kvôli zlému prístupu. Keďže v priestoroch boli výrobné linky, všetky opatrenia bolo potrebné vykonávať z mobilnej plošiny, čo zabralo veľa času. Počas týchto prác musel byť dole vždy jeden zamestnanec, ktorý dohliadal na bezpečnosť.

Vďaka všetkým opatreniam, likvidácia azbestu pri rekonštrukcii svetlíkov dopadla na výbornú. Nebezpečný materiál sme zabezpečili podľa platných predpisov a prepravili na skládku nebezpečného odpadu.

Prečo je likvidácia azbestu dôležitá?

Azbest je materiál, ktorý sa v minulosti často používal v stavebníctve kvôli jeho odolnosti voči teplu a požiaru. Dnes vieme, že azbest je karcinogén a môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Odborná likvidácia azbestu je preto kľúčová pre ochranu ľudí a životného prostredia.

V spoločnosti Ronar sme hrdí na to, že sme mali možnosť prispieť k bezpečnému odstráneniu tohto nebezpečného materiálu a zabezpečiť tak zdravšie a bezpečnejšie pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov BEKAERT Hlohovec.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách? Navštívte náš web www.ronar.sk alebo nás kontaktujte priamo na nižšie uvedenom kontakte!

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.