Demontáž AZC strešnej krytiny - Letňany, Praha

V súčasnosti naše služby prekračujú hranice našej domovskej krajiny, Slovenska, a umožňujú nám uskutočňovať projekty v rôznych častiach sveta. Nedávno sme mali príležitosť pracovať na mimoriadne rozsiahlej úlohe v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe.
 
Konkrétne sme boli oslovení na odstránenie AZC strešnej krytiny z viacerých objektov a hál v bývalom výrobnom areále AVIA v Letňanoch. Tento obrovský priemyselný komplex, ktorý kedysi hýril činnosťou, je teraz tichým svedkom minulosti a jeho stavby potrebujú obnovu, ktorá zahŕňa aj odstránenie škodlivého nebezpečného odpadu - azbestu.
Celkovo sme zdemontovali a odborne zneškodnili 5000 m2 AZC strešnej krytiny. S využitím najmodernejšieho vybavenia sme dokázali bezpečne a účinne odstrániť azbestové materiály a minimalizovať riziko expozície. V našom portfóliu prác už máme zapísané veľké zákazky ako je U.S.Steel Košice, VSD a.s., Slovnaft Bratislava a mnohé ďalšie, ktoré zastrešoval Ronar s.r.o..
 
Likvidácia azbestu Letňany rovnako predstavovala obrovskú výzvu, ale naši skúsení a školení kolegovia boli pripravení aj na takúto zákazku. 
Tento projekt bol výnimočný nielen pre jeho rozsah, ale aj pre jeho medzinárodný charakter. Práca v zahraničí prináša svoje výzvy, vrátane jazykových bariér, logistiky a súladu s miestnymi predpismi. Avšak, vďaka našim skúsenostiam a kompetenciám sme boli schopní úspešne zvládnuť všetky tieto výzvy.
 
Na záver by sme chceli zdôrazniť, že bez ohľadu na veľkosť alebo umiestnenie projektu, našim hlavným cieľom je vždy zabezpečiť bezpečnú a odbornú demontáž azbestu. Sme hrdí na to, že sme dokázali úspešne dokončiť tento obrovský projekt a prispieť k obnove bývalého areálu AVIA v Prahe, a tým aj k ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľov u našich susedov.
 
Sídlime v Košiciach, dokážeme však našimi službami pokryť celé Slovensko a okolité krajiny. Neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedenom telefónnom čísle alebo mailom.
 
Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk
 

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.