Likvidácia azbestu z hospodárskej budovy v obci Orávka

V dedinke Orávka sa nachádza sušiareň tabaku, ktorej história siaha do 60. rokov minulého storočia. Táto budova však v sebe skrýva stopy vtedajšej doby, v ktorej bola postavená - konkrétne vo forme vlnitých dosiek obsahujúcich azbest, ktorý je dnes považovaný za vysoko škodlivý a karcinogénny materiál.

Dosky s azbestom, často označované ako AZC dosky, boli na streche tejto budovy značne zvetrané a v zlom stave, čo spôsobovalo potenciálne nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí sa pohybovali po streche. Aby sa zabezpečila bezpečnosť, musela sa použiť drevená výdreva na ochranu pred prepadnutím.

Likvidácia azbestu je vždy náročná a zdĺhavá záležitosť. Každý projekt vyžaduje podrobný plán a vysoko školený personál, ktorý je schopný zabezpečiť bezpečné a účinné odstránenie tohto škodlivého materiálu. Avšak, v prípade sušiarne tabaku v Orávke to bola ešte väčšia výzva, najmä kvôli priestorovej a fyzickej náročnosti likvidácie azbestu. Tento konkrétny objekt predstavoval zvýšené riziko pre pracovníkov kvôli jeho zanedbanej a nestabilnej štruktúre, čo vyžadovalo viac času a zdrojov na zabezpečenie bezpečnosti a efektívnosti procesu.

Výsledkom je úspešná a bezpečná likvidácia azbestu. Napriek tomu, že náklady na odstránenie azbestu z takýchto budov sú často vyššie ako pri bežných prácach, jednáme férovo a preto si myslíme, že je správne, ak zákazníci vopred vedia čo môžu očakávať. Dokážu sa tak vopred pripraviť na vyššie náklady vzhľadom na zvýšenú pracovnú náročnosť a nutnosť použitia špeciálneho zariadenia a ochranných opatrení. Prípadne, vedia požiadať o finančnú pomoc z Plánu Obnovy do 1.12.2024.

Na záver je dôležité zdôrazniť, že napriek vyššej investícii je likvidácia azbestu z budov nielen zákonnou povinnosťou, ale aj kľúčovým krokom k ochrane zdravia a životného prostredia. Bez ohľadu na časovú a finančnú náročnosť, odstránenie azbestu je investíciou do bezpečnejšej budúcnosti pre nás všetkých.

Ďakujeme za Vašu dôveru, obec Orávka!

Máte aj vy vo svojom vlastníctve alebo v obci niečo podobné?! Neváhajte nás kontaktovať. Zhodnotíme stav objektu, vypracujeme cenovú ponuku a zabezpečíme všetko čo je nevyhnutné pre profesionálne odstránenie azbestu.
 

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.