Likvidácia AZC krytiny zo stodoly v obci Slanec

Nezriedka sa stretávame s požiadavkami na demontáž azbestových materiálov z

rozpadnutých objektov. V tomto prípade nás zákazník oslovil o spoluprácu pri likvidácii AZC krytiny zo starej stodoly v obci Slanec.

Hoci azbest nie je jedovatý v klasickom zmysle slova, jeho zákerná štruktúra a schopnosť spôsobiť rakovinu ho robia nebezpečným. Je dôležité chápať tieto riziká a postarať sa o to, aby boli pri práci s azbestom dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia.

Ani v prípade, že sa nazdávate, že krytina je evidentne vyrobená z azbestových materiálov vám a vášmu okoliu nemôže uškodiť, nikdy s ňou nemanipulujte bez predbežnej konzultácie s odborníkom.

Čo vlastne nesprávna manipulácia, najmä poškodených kusov môže spôsobiť?

Práca s azbestom alebo jeho vystavenie môže spôsobiť vážne ochorenia dýchacích ciest, ako je azbestóza a rakovina pľúc.

Pri odstraňovaní azbestovej krytiny môžu byť uvoľnené azbestové vlákna, ktoré nie sú viditeľné voľným okom a dokážu sa šíriť a udržať vo vzduchu a ohroziť tak zdravie osôb v širokom okolí.

Bezpečnostné opatrenia pri práci s azbestom

Vzhľadom na riziká spojené s azbestom je dôležité, aby s ním pracovali iba odborníci s príslušným školením a vybavením. Na Slovensku je práca s azbestom regulovaná prísnymi predpismi. Ak má niekto manipulovať s materiálmi obsahujúcimi azbest alebo odstraňovať azbest z budov, musí byť špeciálne vyškolený a mať povolenie od príslušných orgánov. Preto neváhajte ani chvíľu a oslovte odborníkov z oblasti likvidácie azbestu, aby vám pomohli pri jeho odstránení.

Likvidácia AZC krytiny zo starej stodoly prebehla hladko. V týchto prípadoch, okrem iného, dbáme na bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj majiteľov pozemkov v okolí. Demontovanú AZC krytinu dôkladne stabilizujeme a odbornou manipuláciou ju zlikvidujeme podľa platných legislatívnych predpisov. Bezpečnosť je u nás na prvom mieste, za každých okolností! 

Radi vám pomôžeme pri realizácii krokov, ktoré sa týkajú bezpečnej práce s nebezpečnými odpadmi. Kontaktujte nás!

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.