Likvidácia azbestu - Rodinný dom v obci Kalša

Ak sa stanete novým majiteľom starého domu, niektoré veci sú zjavné už na prvý pohľad, niekedy je lepšie pred kúpou sa dobre poobzerať, aby vám bolo známych čo najviac vecí, ktoré vás budú čakať pri rekonštrukcii. Obhliadka domu z vonka i z vnútra je samozrejmosťou, no odporúčame popozerať si všetky miestnosti, vrátane podkrovia a dvory, ktoré často schovávajú menšie alebo väčšie, no spravidla nie úplne najmilšie prekvapenia.

Súčasťou likvidácie strešných krytín priamo zo strechy je nielen ich samotná stabilizácia, ale vzhľadom na povahu materiálu je potrebné dôkladne dočistiť všetky priestory, ktoré mohli byť azbestovým materiálom kontaminované.

Nezriedka sa, najmä pri porušenej streche, stáva, že sa úlomky padajúce z povrchovej vrstvy krytiny dostanú do vnútorných priestorov nehnuteľnosti. Preto sa pri demontáži priamo na streche vždy kontroluje a čistí i priestor podstrešného priestoru.

V nedávnej, na oko bežnej realizácii v obci Kalša sme boli pripravovaní na klasickú stabilizáciu materiálu a cenu sme tiež dokázali veľmi presne vopred určiť, keďže drvivé percento ceny sa vyrátava podľa metrov štvorcových a typu nebezpečných odpadov.

Po príchode na miesto nás však majiteľ nečakane požiadal o likvidáciu azbestu, s množstvom ktorého naša pôvodná kalkulácia ani príprava nepočítali.

Prečo je dobré dohodnúť si komplexnú likvidáciu vopred a férovo, nie je iba záležitosť ceny. Azbestové materiály sa pred manipuláciou musia stabilizovať a následne sa ukladajú do PE vriec. Je bežnou praxou, že zo starej, najmä narušenej strechy kde-tu nájdeme extra kúsky krytiny, ktoré mohli pred samotnou demontážou popadať. Ak však majiteľ objektu neupozorní firmu, že okrem krytiny na samotnej streche sa ešte na povale nachádza niekoľko ton starej azbestovej krytiny (v tomto prípade 0,8t), demontáž sa predraží.

Súčasťou nákladov vyrátaných v cenovej ponuke nefigurujú iba metre štvorcové, z ktorých dokážeme odvodiť množstvo chemikálií, vriec a prostriedkov, ktoré budú spotrebované. Okrem iného je potrebné zabezpečiť dostatočne veľkú techniku na odvoz, pracovnú silu a neposlednom rade čas, ktorý naši zamestnanci na realizácii strávia.

Ak sa teda v budúcnosti budete pripravovať na demontáž a likvidáciu nebezpečných odpadov, uistite sa, že firma, ktorá vám túto službu bude vykonávať, bude od začiatku dobre informovaná o množstvách a stave materiálu, s ktorým očakávate, že si poradí na jeden krát. S dôverou sa tak budete môcť na firmu obrátiť a iba tak si vzájomne splníme svoje predstavy a povinnosti, ktoré sa vo férovom biznise riešia tak nejako jednoduchšie.

Naše dlhodobé skúsenosti nám umožňujú klientov vopred upozorniť na detaily, ktoré možno nie sú úplne zrejmé pre toho, kto s nebezpečným materiálom nikdy nepracoval. Z tohto dôvodu sa u nás snažíme o veľmi otvorenú komunikáciu.

Kontakt

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.