Čo všetko si predstavíte pod pojmom “nebezpečný odpad”?

V našom geopriestore je stále celkom bežné, že na stavby postavené v minulom storočí bol dlhodobo používaný materiál, ktorý už v krajinách vtedajšej Európy patril medzi zakázané materiály. Nezriedka sa hovorilo o tom, že ten, či onen materiál je zdraviu škodlivý a preto sa odporúčalo s ním manipulovať iba odborne. Čo sa však dlho nehovorilo úplne otvorene bolo, že veľa materiálov môže spôsobovať nevyliečiteľné zdravotné problémy a dokonca environmentálne záťaže až katastrofy.

Jedným z takýchto materiálov je takzvaná sklená vata so škodlivými sklo-keramickými vláknami. Tento materiál si prešiel dlhodobým vývojom, a mnohé jeho podoby sa postupne vyradzovali z trhu práve kvôli jeho veľmi nebezpečným dopadom na život a zdravie ľudí a životného prostredia.

Na čo je potrebné dbať pri manipulácii?

Napriek neodškriepiteľným výhodám tohto materiálu v stavebnom priemysle, akými sú skvelé izolačné vlastnosti, stálosť materiálu, nehorľavosť a mnohé ďalšie, pri neopatrnej manipulácii bez použitia ochranných prostriedkov, môže tento materiál spôsobiť nezvratné poškodenie zdravia.

Výrobné procesy i samotné zloženie tabúľ sklenej vaty sa rokmi vylepšili, avšak vzhľadom na to, že tento stavebný materiál obsahuje mikro čiastočky skla, ktoré sú iba veľmi ťažko odstrániteľné, VŽDY dodržiavajte pokyny týkajúce sa používania ochranných prostriedkov pri práci, ktoré sú uvedené na obale od výrobcu.

Čo v prípade, že potrebujete materiál odstrániť?

Samozrejme, ak potrebujete takýto materiál z rôznych dôvodov odstrániť, odporúčame kontaktovať odborníkov. Naši zamestnanci sú odborne vyškolení a technicky vybavení na to, aby nedošlo k poškodeniu zdravia pri priamej manipulácii a tiež zabezpečujú materiál a objekt proti následným možným rozptylom častíc do okolitého prostredia. Ako pri všetkých projektoch odstraňovania a likvidácie nebezpečného materiálu, i v prípade odstraňovania sklenej vaty akéhokoľvek pôvodu vám zabezpečíme kompletný servis vrátane dočistenia objektu nebezpečnými kontaminovaného látkami.

Preto, ak plánujete rekoštrukciu objektu, ktorého strechy alebo múry boli v minulosti obložené, inak výborným izolantom - sklenou vatou, rozhodne si na jeho likvidáciu zabezpečte odborníkov.

Špecifická zákazka

Jednou z našich decembrových zakázok bola likvidácia starej sklenej vaty z pivničných priestorov starého rodinného domu v Košiciach. Vyhoveli sme tejto požiadavke a tak naša spoločnosť túto zákazku zrealizovala ako odborný garant.

Keďže jedno z hlavných nebezpečenstiev je vdýchnutie lámavých vláken, sklenú vatu sme stabilizovali, aby sa z nej neuvoľňovali škodlivé sklo-keramické vlákna a takto sa zabezpečila minimálna prašnosť.

Počas likvidácie sme odstránili približne 15 m³ starej environmentálnej záťaže.

Ak sa potrebujete aj vy zbaviť nebezpečného odpadu, kontaktujte nás! Vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku a zbavíme vás nebezpečného odpadu profesionálne a rýchlo.

Kontakt

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.