Demontáž AZC opláštenia chladiacej veže

Zimné obdobie je často vnímané ako nepriaznivé pre likvidáciu azbestu, avšak táto predstava nemusí byť vždy pravdivá. Pre profesionálov zaoberajúcich sa likvidáciou nebezpečných materiálov, zima ponúka určité výhody. V nižších teplotách sa napríklad nosenie špecializovanej ochrannej výstroje - ako sú respirátory, ochranné obleky a ďalšie bezpečnostné pomôcky - stáva komfortnejším. Okrem toho, zima predstavuje ideálny čas na realizáciu búracích prác a rekonštrukcií zariadení, ktoré sú počas letných mesiacov v intenzívnejšom prevádzkovom využití.

Výzvou, ktorej sme čelili v mesiaci február, bola demontáž azbestocementového (AZC) opláštenia chladiacej veže. V konštrukciách tohto typu, kde je kľúčová maximálna tesnosť použitých nehorľavých materiálov, sú tieto materiály zvyčajne integrované do štruktúry s dokonalým utesnením. Tento postup zabraňuje akýmkoľvek nežiaducim únikom, čo je obzvlášť dôležité v prípade objektov podliehajúcich tlakovému uzavretiu.

Demontáž takto vstavaných azbestových dosiek v betónových nosníkoch vo výškach má niekoľko vlastných špecifík. Ronar s.r.o. je špecialista nielen na likvidáciu azbestových materiálov, ale zároveň disponuje certifikovanými odborníkmi na výškové práce s horolezeckou technikou.

Ako sme postupovali? Po uvoľnení sa AZC dosky postupne spúšťali pomocou lana a kladky, následne sa azbest stabilizoval a zaistili sa prípadné úlomky. Všetky získané časti materiálu boli po komplexnej stabilizácii uložené do big bagov a odvezené na miesto určené pre likvidáciu týchto materiálov.

 

Celá stavba sa pred odovzdaním dôkladne skontrolovala a prešla komplexnou dekontamináciou.

 

Demontáž nebezpečných azbestových materiálov spravidla nekončí rozobratím a odvozom materiálov.

Bez ohľadu na to, či sa jedná o priečky, strešnú krytinu alebo iné stavebné materiály obsahujúce azbest, kľúčovým krokom pred odvozom je stabilizácia materiálu. Tento proces zaisťuje, že manipulácia je bezpečná.

Po bezpečnom uložení do špeciálnych vriec a samotnom odvoze prechádza priestor, ktorý je predmetom odstraňovania nebezpečných odpadov, úplnou dekontamináciou. Špeciálne vysávače s HEPA filtrom dočistia priestory a až po dôkladnom vyčistení odovzdávame stavbu objednávateľovi našich služieb.

 

Čo u nás v Ronar získate:

  • Profesionálny prístup
  • Odborné vypracovanie pracovného postupu na likvidáciu odpadu
  • Schválenie príslušným RÚVZ, takže nepotrebujete vybavovať žiadne administratívne požiadavky
  • Vyškolený personál na prácu s nebezpečným odpadom
  • Odbornú demontáž
  • Stabilizáciu
  • Prepravu
  • Zneškodnenie odpadu na skládke NO

 

Súčasťou nášho servisu je i komunikácia s úradmi a príslušným Úradom verejného zdravotníctva, ktorý agendu likvidácie odpadov spracúva.

 

Kontaktujte nás, vypracujeme Vám bezplatnú cenovú ponuku a radi Vám poradíme.

Mobil: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27
E-mail: ronar@ronar.sk

 

 

                                               

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.