Demontáž AZC krytiny z hospodárskej budovy vo Veľkom Krtíši

Ako sa nedostať do nepríjemnej situácie, pri objednávaní firmy na likvidáciu nebezpečného odpadu?

Každý z nás má odbornú spôsobilosť na niečo iné, a tak je to úplne v poriadku. Ako povedal klasik “... a dohromady uděláme moc”. Sme veľmi hrdí na to, že firma Ronar je stále žiadanejšia pri realizáciách aj vo vzdialenejších mestách od nášho domovského regiónu. Vždy sa snažíme, aby sme svoju časť práce urobili tak dobre, ako to len dokážeme. Predpokladom na našu presnú prípravu je, aby sme disponovali čo najlepšími informáciami.

Aké sú najdôležitejšie informácie pre presnú kalkuláciu likvidácie azbestu?

  • Druh nebezpečného materiálu
  • Množstvo v tonách, prípadne v metroch štvorcových
  • Lokalita realizácie
  • Stav, v akom sa materiál nachádza

Pri našej nedávnej realizácii - demontáž AZC vlnitej krytiny z hospodárskej budovy vo Veľkom Krtíši nás čakalo menšie prekvapenie v podobe hrubej vrstvy machu a opadaného lístia po celej ploche strechy. Samozrejme, v takomto prípade sa jedná o pomerne jednoducho odstrániteľný problém, pre firmu to však znamená ďalší medzikrok a malé alebo väčšie zdržanie v závislosti od toho, o akú plochu ošetrovaného materiálu sa jedná. Pred samotnou stabilizáciou nebezpečných častíc sa musí povrch očistiť od hrubých nečistôt.

Prečo je dôležité nájsť firmu, ktorá má dostatočne preukázateľnú históriu?

Ako vo všetkých oblastiach, i v oblasti likvidácie nebezpečných odpadov sa najväčší dôraz kladie na dodržiavanie právnych noriem a predpisov. Špecifické medzinárodne platné normy pre nakladanie so špeciálnymi materiálmi spravidla patria medzi najkontrolovanejšie odvetvia služieb vôbec. Pre mnohé projekty na národnej i nadnárodnej úrovni by sa preto história a reputácia podniku mala radiť medzi najdôležitejšie predpoklady pri výbere najmä v prípadoch tendrových výberových konaní.

Aký je rozdiel pri výbere pre fyzické osoby a pre právnické osoby?

V princípe platia rovnaké pravidlá. Každý by mal skutočne zvážiť, či preferuje otvoriť obchodné vzťahy s dobre vybavenou firmou, a tým nemáme na mysli iba to, že má firma k dispozícii všetky nevyhnutné technické zariadenia potrebné pre vykonávanie tejto špecifickej činnosti. Súčasťou dobre fungujúcej firmy by mali byť zamestnanci na všetkých úsekoch, od prvého kontaktu s klientom, cez právne poradenstvo, až po posledný, bezpečný odvoz nebezpečného materiálu a spracovanie dokumentácie spojené s týmto dôležitým úkonom.

Vzhľadom na to, že nakladanie s nebezpečným odpadom podlieha mnohým právnym vzťahom, tak súkromná osoba, ako i obchodná spoločnosť potrebuje kompletnú dokumentáciu o priebehu celého procesu.

Nezáleží ani na tom, či ste sa zbavovali nestabilnej azbestovej krytiny výmenou za novú, alebo si vaša stavba bude vyžadovať komplexnú rekonštrukciu spojenú so zmenou stavby, pre stavebné úrady a odbory životného prostredia budete potrebovať predložiť dokumenty o nakladaní s vašim nebezpečným odpadom.

Ak sa potrebujete poradiť alebo zrealizovať podobné práce likvidácie azbestu, obráťte sa na nás s dôverou na:

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.