Odborná likvidácia AZC materiálu z drevostavieb v Prahe

V spoločnosti Ronar kladieme veľký dôraz na kvalitu a bezpečnosť našich služieb, pričom sa snažíme prispievať k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí. V súlade s týmito hodnotami sme vo februári tohto roka mali možnosť preukázať našu odbornosť a zodpovednosť prostredníctvom realizácie náročnej zákazky u našich susedov v Českej republike. Boli sme oslovení na demontáž a likvidáciu azbestocementového (AZC) materiálu z dvoch drevostavieb pochádzajúcich z 80. rokov minulého storočia, kde AZC materiál bol použitý takmer vo všetkých možných častiach stavieb.

Komplexná demontáž a bezpečná likvidácia

AZC materiál, známy z minulosti najmä kvôli odolnosti voči ohňu a izolačným vlastnostiam, sa dnes považuje za zdraviu škodlivý, a to kvôli riziku azbestózy pri inhalácii jeho vlákien. Naše zameranie na bezpečnú demontáž a likvidáciu tohto materiálu preto predstavuje kľúčový prvok našich služieb.

V rámci tejto zákazky sme narazili na AZC dosky umiestnené vo viacerých vrstvách v interiérových priečkach, obvodovom plášti, podhľadoch, a dokonca aj ako vlnitú AZC krytinu, ktorá tvorila strechy oboch objektov. Takáto všestranná prítomnosť AZC materiálu vyžadovala precízne plánovanie a realizáciu demontáže, aby sme minimalizovali riziko uvoľnenia azbestových vlákien do okolia a zabezpečili ochranu zdravia našich pracovníkov aj verejnosti.

Efektívnosť a rýchlosť realizácie

Napriek výzvam, ktoré takýto druh demontáže predstavuje, sme boli schopní úspešne a efektívne zvládnuť demontáž a likvidáciu približne 45 ton AZC materiálov v rekordnom čase - 14 dní. Tento úspech je výsledkom dôkladnej prípravy, vysokého stupňa odbornosti našich pracovníkov a použitia špeciálneho vybavenia navrhnutého na bezpečnú manipuláciu s azbestom.

Záväzok k bezpečnosti a životnému prostrediu

Táto zákazka opäť potvrdila, že profesionálny prístup špecializovanej firmy je na nezaplatenie. Klient sa zbavil nebezpečného materiálu bez najmenších problémov a v súlade so zákonom. Všetok nebezpečný materiál bol bezpečne zlikvidovaný a odvezený na skládku NO s ohľadom na ochranu životného prostredia. V neposlednom rade je rýchlosť vybavenia zákazky. Vďaka našej technickej vybavenosti, skúsenostiam a odborným znalostiam sme boli schopní vyriešiť aj náročnejšie likvidácie azbestu za rekordne rýchlu dobu.

Nestrácajte čas s neprofesionálnymi firmami, stavte na overenú firmu, ktorá má bohaté skúsenosti a spĺňa všetky kritéria pre likvidáciu azbestu. Takto si môžete byť istí, že sa zbavíte nebezpečného odpadu rýchlo a bez zbytočných starostí. V Ronar s.r.o. sme hrdí na to, že môžeme prispievať k zlepšovaniu kvality životného prostredia a zdravia ľudí nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

Legislatíva sa v štátoch Európskej únie zhoduje v mnohých bodoch, preto i realizácie mimo Slovenskej republiky sú pre nás bežnou rutinou. Česká republika má dokonca mnoho súčastí verejnej a miestnej samosprávy, ktorá zodpovedá za takéto konania vo veľmi podobnej štruktúre, preto i v zahraničí zastrešujeme veľkú časť komunikácie so štátnymi orgánmi v mene realizátora stavby.

Ak vás prekvapí azbestový materiál na stavbe, o ktorý sa potrebujete postarať, nikdy s ním nemanipulujte sami. Neohrozujte svoje zdravie. Bez špeciálnych ochranných prostriedkov by ste na takúto stavbu nemali vstupovať až do odobrenia certifikovaným pracovníkom, ktorý vydá potvrdenie o úspešnej dekontaminácii objektu.

Kontaktujte našich odborníkov, radi vám poradíme a spracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Mobil: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27
E-mail:
ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.