Kompletný servis odstránenia azbestu!

Kde sa môžu azbestové materiály nachádzať?

Azbest bol v minulosti často využívaný pre svoje dobré materiálové vlastnosti, medzi ktoré nesporne patrí nehorľavosť, odolnosť voči vode a pôsobeniu chemických látok a čiastočne i žiaruvzdornosť. Nanešťastie až v 80tych rokoch minulého storočia sa zistilo, že ide o veľmi nebezpečnú látku, ktorá vážne ohrozuje ľudské zdravie. Do tejto doby sa používal ako izolant, strešná krytina, no pridával sa i do iných zložených materiálov, akými sú cement, dokonca i povrchové nátery. Ak vaša budova nie je pokrytá eternitovou krytinou, bohužiaľ, nie je vylúčené, že iné časti budovy azbest neobsahujú.

Prečo je potrebné likvidovať azbest a azbestové zložky zo stavieb?

Ako všetky materiály, i azbest podlieha určitému starnutiu a najmä ak dochádza k narušeniu materiálu, do okolia sa dostávajú veľmi nebezpečné častice azbestových vlákien, ktoré, ak sa dostanú do ľudského organizmu, sú v podstate neodstrániteľné.

Ide o naozaj malé častice, ktoré môžu byť na prvý pohľad zameniteľné za bežné prachové častice. Toto je jeden z najdôležitejších bodov, pre ktoré je vhodné a podľa zákona i potrebné zavolať si na pomoc odborníkov, aby likvidácia azbestu prebehla bez ohrozenia zdravia.

Čo pre Vás v Ronar s.r.o. vieme urobiť?

Urobíme pre Vás všetko, čo potrebujete k tomu, aby sa Vaša stavba dekontaminovala a Vaše zdravie bolo mimo ohrozenia. Medzi naše samozrejmé a automatické služby po vypracovaní bezplatnej ponuky patria:

  • Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ
  • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie na okresnom úrade odboru ŽP
  • Odborná demontáž, stabilizácia, preprava, zneškodnenie azbestu na skládke NO
  • Meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší po sanácii (interiér)
  • Dekontaminácia objektu
  • Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia

 

Aké sú doplnkové služby Ronar s.r.o.?

Ronar je špecialista na likvidáciu azbestu nielen z bežných stavieb, ale i stavieb, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup a nie všetky firmy, ktoré majú oprávnenie na výkon likvidácie azbestu takéto miesta dokáže bezpečne ošetriť. My máme certifikovaných zamestnancov, ktorí odborne vykonávajú aj výškové práce.

Komíny a iné ťažko dostupné miesta sa nikdy nesnažte sanovať bez odbornej pomoci a radšej práce vo výške a na zle prístupných miestach prenechajte školeným špecialistom s dobrým vybavením na práce vo výškach. Ronar Vám zabezpečí tím, ktorý si poradí s prácami tohto typu i pre stavby, ktoré si nevyžadujú likvidáciu nebezpečného odpadu.

Nikdy sa do likvidácie nebezpečných materiálov nepúšťajte sami!

Pre nenápadnosť a minimálnu veľkosť jednotlivých častíc predstavuje azbest veľmi nebezpečný materiál. Ak si nie ste istí pôvodom obkladov, náterov a dokonca spojovacích stavebných materiálov, ktoré objavíte napríklad pri rekonštrukcii budovy postavenej skôr ako pred rokom 1990, určite nás kontaktujte!

Kontakt

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Nevykonávajte žiadne búracie a demolačné práce, neodstraňujte podozrivé krytiny ani ich nijako bližšie neskúmajte.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.