Kompletný servis odstránenia azbestu!

Kde sa môžu azbestové materiály nachádzať?

Azbest bol v minulosti často využívaný pre svoje dobré materiálové vlastnosti, medzi ktoré nesporne patrí nehorľavosť, odolnosť voči vode a pôsobeniu chemických látok a čiastočne i žiaruvzdornosť. Nanešťastie až v 80tych rokoch minulého storočia sa zistilo, že ide o veľmi nebezpečnú látku, ktorá vážne ohrozuje ľudské zdravie. Do tejto doby sa používal ako izolant, strešná krytina, no pridával sa i do iných zložených materiálov, akými sú cement, dokonca i povrchové nátery. Ak vaša budova nie je pokrytá eternitovou krytinou, bohužiaľ, nie je vylúčené, že iné časti budovy azbest neobsahujú.

Prečo je potrebné likvidovať azbest a azbestové zložky zo stavieb?

Ako všetky materiály, i azbest podlieha určitému starnutiu a najmä ak dochádza k narušeniu materiálu, do okolia sa dostávajú veľmi nebezpečné častice azbestových vlákien, ktoré, ak sa dostanú do ľudského organizmu, sú v podstate neodstrániteľné.

Ide o naozaj malé častice, ktoré môžu byť na prvý pohľad zameniteľné za bežné prachové častice. Toto je jeden z najdôležitejších bodov, pre ktoré je vhodné a podľa zákona i potrebné zavolať si na pomoc odborníkov, aby likvidácia azbestu prebehla bez ohrozenia zdravia.

Čo pre Vás v Ronar s.r.o. vieme urobiť?

Urobíme pre Vás všetko, čo potrebujete k tomu, aby sa Vaša stavba dekontaminovala a Vaše zdravie bolo mimo ohrozenia. Medzi naše samozrejmé a automatické služby po vypracovaní bezplatnej ponuky patria:

  • Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ
  • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie na okresnom úrade odboru ŽP
  • Odborná demontáž, stabilizácia, preprava, zneškodnenie azbestu na skládke NO
  • Meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší po sanácii (interiér)
  • Dekontaminácia objektu
  • Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia

 

Aké sú doplnkové služby Ronar s.r.o.?

Ronar je špecialista na likvidáciu azbestu nielen z bežných stavieb, ale i stavieb, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup a nie všetky firmy, ktoré majú oprávnenie na výkon likvidácie azbestu takéto miesta dokáže bezpečne ošetriť. My máme certifikovaných zamestnancov, ktorí odborne vykonávajú aj výškové práce.

Komíny a iné ťažko dostupné miesta sa nikdy nesnažte sanovať bez odbornej pomoci a radšej práce vo výške a na zle prístupných miestach prenechajte školeným špecialistom s dobrým vybavením na práce vo výškach. Ronar Vám zabezpečí tím, ktorý si poradí s prácami tohto typu i pre stavby, ktoré si nevyžadujú likvidáciu nebezpečného odpadu.

Nikdy sa do likvidácie nebezpečných materiálov nepúšťajte sami!

Pre nenápadnosť a minimálnu veľkosť jednotlivých častíc predstavuje azbest veľmi nebezpečný materiál. Ak si nie ste istí pôvodom obkladov, náterov a dokonca spojovacích stavebných materiálov, ktoré objavíte napríklad pri rekonštrukcii budovy postavenej skôr ako pred rokom 1990, určite nás kontaktujte!

Kontakt

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Nevykonávajte žiadne búracie a demolačné práce, neodstraňujte podozrivé krytiny ani ich nijako bližšie neskúmajte.

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.