Montáž ochrany kabeláže

Špeciálne stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú atypické riešenia majú v našej 20 ročnej praxi v stavebníctve už svoje stále miesto. Vďaka tomu, že na Slovensku je ťažký priemysel zastúpený v značnej miere, existuje každoročne niekoľko stavebných projektov, v ktorých sa vyžaduje realizácia extra záťažových častí stavby.

Medzi typické príklady patria stavby, ktoré sú vystavované extrémnym tepelným a poveternostným podmienkam. Aby stavby mohli bezpečne plniť svoj účel a zároveň spĺňať náročné podmienky protipožiarnej ochrany, musí byť projekt stavby i samotná realizácia precízne naplánovaná a uskutočnená.

Presne takúto stavbu sme nedávno pomáhali realizovať.  Naša odbornosť ďaleko presahuje bežne realizované demontáže azbestových povrchov. V portfóliu našich služieb sú zahrnuté montáže a rekonštrukčné práce káblových prestupov, zásten a iné druhy stavieb spĺňajúcich špeciálne požiadavky pre ťažký priemysel.

Firma pôsobiaca v ťažkom priemysle potrebovala dobudovať ochrannú schránku na existujúcu kabeláž, ktorá je postavená v kritickom úseku. V tomto úseku musí byť kabeláž zvlášť odolná voči prípadným dopadom horúceho popolčeka.

Ako sme postupovali v tomto konkrétnom prípade?

  1. Po vykonaní detailnej osobnej obhliadky stavby sme spracovali projekt na zhotovenie oceľovej konštrukcie, ktorá kopíruje už stojacu stavbu.
  2. Navrhli sme zhotovenie oceľovej konštrukcie, ktorá má byť chránená ukotvením nehorľavých CEMVIN dosiek.
  3. Špeciálne pre takýto typ konštrukcie sme pre utesnenie zvolili kvalitné Hilti tmely a minerálnu vlnu.
  4. Takto vybudovaná konštrukcia spĺňa nároky na požiarnu odolnosť v týchto náročných prevádzkových podmienkach.

Čo je to CEMVIN? Ide o novodobú alternatívu žiaruvzdorného materiálu, ktorý nahradil dávno nepoužívané azbestové dosky. Dosky sa vyrábajú z cementu, perlitu, buničiny a umelých vlákien. Sú zdravotne nezávadné, preto často nahrádzajú už spomínané azbestocementové materiály pri rekonštrukcii objektov v rámci projektov likvidácie nebezpečného odpadu.

V Ronar s.r.o. ponúkame komplexné služby v oblasti likvidácie azbestu. Neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.