Ako rozoznať azbest?

Azbest je označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov používaných pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle. Azbesty vytvárajú tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. V minulosti bol často využívaný v stavebníctve a priemysle kvôli vysokej teplote tavenia – okolo 1100 – 1500 °C, z čoho vyplývajú ďalšie užitočné vlastnosti ako nehorľavosť a žiaruvzdornosť.

Silikáty azbestu sa delia na dve skupiny:

  • Amfibolové azbesty, ktoré tvoria vláknité odrody amfibolu, krokydolitu, tremolitu, aktinolitu a antofylitu. V bežnej praxi ich poznáme ako hnedý a modrý azbest
  • Chryzotilové azbesty, ktoré tvorí chryzotil, antigorit a lizardit. V praxi nazývané aj biely azbest.

Azbest tvorí dôležitú časť eternitu, čo je vláknocementový výrobok, nazývaný aj azbestocementový výrobok. V minulosti sa eternit hojne využíval v stavebníctve ako strešná krytina, obklad stien alebo materiál na výrobu rúr. Eternitová doska obsahuje približne 90% cementu a 10% azbestu. Eternit sa od jeho vzniku v roku 1894 presadil ako veľmi úspešný stavebný materiál. Jeho používanie bolo zakázané v 70.rokov 20 storočia, kedy sa zistilo, že azbest škodí zdraviu.

Ako rozoznáte, že máte vo svojom dome azbest? Nie je to vôbec jednoduché, pretože azbest môže byť súčasťou iných materiálov. Zväčša sa však jedná o tvrdý materiál sivej až bielej farby, ktorý sa nedrobí, ale skôr ulamuje. Azbest však môže byť aj veľmi mäkký, a môže pôsobiť ako styrodur, teda tvrdený polystyrén. Bohužiaľ, laik nedokáže 100% stanoviť, že sa jedná o azbest, preto je najlepšie obrátiť sa na certifikovaných odborníkov.

Ak Vám odborník potvrdí, že sa jedná o azbest, odporúčame ho z príbytku čím skôr odstrániť. Ani to však nemôžete urobiť vo vlastnej réžii. Svojpomocné odstránenie azbestu a eternitu je totiž zakázané. Oslovte certifikovanú spoločnosť, ktorá dokáže zodpovedať všetky Vaše otázky, disponuje potrebnými povoleniami a dokáže preukázať predošlé skúsenosti s likvidáciou azbestu a eternitu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.