Ako identifikovať rôzne typy azbestu?

Azbest je zmes silikátových minerálov, ktorý sa pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti používali v priemysle. Až po rokoch aktívneho používania v rôznych stavebných materiáloch sa prišlo na to, že azbest je toxický.

To je dôvod, prečo je potrebné ho vedieť identifikovať a čím skôr odstrániť z prostredia v ktorom sa pohybujete. Najbežnejším spôsobom ako identifikovať azbest je podľa farby a štruktúry materiálu.

Modrý azbest

Modrý azbest je tiež známy ako krokidolit. Môže spôsobiť závažné problémy s dýchaním, pretože po vdýchnutí spôsobuje upchatie pľúc, čo sťažuje nasávanie dostatočného množstva vzduchu. Pretože tento typ azbestu sa rýchlo rozkladá, patrí medzi jednu z najtoxickejších foriem azbestu. V momente keď ho identifikujete, je potrebné urýchlene konať. Rýchla likvidácia azbestu Vás ochráni pred ďalšími negatívnymi účinkami.

Tremolit

Aj keď nie je tak toxický ako modrý azbest, stale predstavuje významné riziko zdravotných problémov tým, ktorí sú mu vystavení. Tento typ azbestu sa nachádza v rôznych tmeloch. Jeho identifikácia môže byť zložitá, pretože sa dodáva v rôznych farbách. Môže byť zelená, alebo biela, v závislosti od prostredia kde sa azbest nachádza.

Jeho prítomnosť môžete okrem farby zistiť aj na základe silného zápachu, ktorý sa okolo neho šíri.

Amozit

Amozit je známy aj ako hnedý azbest. Táto forma sa bežne vyskytuje v izolácii potrubí. Problém s použitím amositu je, že pri poškodení izolácie sa môžu jej kúsky dostať do vody a obyvatelia domu ho môžu omylom vypiť. Vdýchnutie alebo akékoľvek požitie azbestu sa môže ukázať ako veľmi toxické.

Ak máte aj Vy podozrenie, že sa vo Vašom dome nachádza azbest, a niekto z Vašich blízkych ho omylom vdýchol, alebo požil, okamžite vyhľadajte pomoc lekára. Včasným zásahom je možné znížiť riziko prepuknutia respiračných problémov alebo azbestózy.

Chápeme, že bežný obyvateľ domu má len veľmi nízku šancu rozoznať azbest, prípadne materiály, ktoré ho obsahujú. Preto je vhodné pri akomkoľvek podozrení obrátiť sa na odborníkov, ktorí azbest spoľahlivo identifikujú a navrhnú Vám čo najefektívnejšiu formu likvidácie azbestu. Nečakajte kým nastanú problémy a postarajte sa o bezpečnosť svojich blízkych čím skôr.

Naša spoločnosť RONAR Košice Vám veľmi rada vypracuje nezáväznú cenovú ponuku na likvidáciu azbestu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.