Ako si vybrať firmu na odstránenie azbestu?

Ak plánujete rekonštruovať starší byt, dom alebo priemyselný object, určite myslite na to, že v stavbe sa v rôznych formách môže nachádzať azbest. Azbest sa v starších stavbách bežne pridával do omietok, podláh, stropných obkladov, ako aj do lepidiel ktoré sa používali v rôznych konštrukciách. Odstránenie azbestu je vážna záležitosť, pretože azbest je známy karcinogén a jeho pravidelným vdychovaním môžu vzniknúť závažné zdravotné problémy.

Manipulácia s materiálom obsahujúcim azbest si vyžaduje skúsený kvalifikovaný personál, ktorý ochráni seba, aj obyvateľov nehnuteľnosti. Práve preto je pred výberom spoločnosti na odstránenie azbestu dôležité klásť správne otázky:

 

Je spoločnosť s ktorou komunikujete riadne vyškolená, a má povolenie na odstránenie azbestu?

Vzhľadom na zdravotné riziká spojené s odstraňovaním azbestu by spoločnosti mať absolvované dôkladné školenie. Žiadna seriózna spoločnosť nemá problem preukázať sa absolvovaním školenia, ako aj preukázaním sa povoleniami, ktoré na túto činnosť získala.

Ak od spoločnosti dostávate len nejasné odpovede, v zozname Úradu verejného zdravotníctva si môžete overiť, č isa jedná o certifikovanú spoločnosť.

 

Akým spôsobom prebehne odstránenie azbestu a ako sa minimalizuje prípadné riziko?

Odstránenie azbestu je zložitý proces ktorý ak neprebieha podľa presných postupov, môže ohroziť zdravie zamestnancov spoločnosti ako aj obyvateľov nehnuteľnosti. Pred začatím spolupráce sa vždy pýtajte, aký bude postup likvidácie azbestu a ako spoločnosť a odpadom naloží. Pri odstraňovaní azbestu z veľkých plôch, resp. pri jeho mechanickom odstraňovaní je potrebná úplná izolácia, ktorá zabezpečí, že sa prípadné azbestové vlákna nedostanú do ovzdušia v celom objekte. Vyžaduje sa úplné izolovanie pracovného priestoru s trojstupňovou dekontaminačnou oblasťou.

Priemyselné odstraňovanie azbestu môže byť často komplikované typom objektu, kde majú byť práce vykonávané. Pýtajte sa, akým spôsobom sa spoločnosť vysporiada so stavbou lešenia, ako sa dostane na problémové miesta, ako aj či dokáže pracovať len vo vyhradených pracovných časoch.

V niektorých prípadoch môžu byť materiály obsahujúce azbest zapuzdrené a nie úplne odstránené. Takýto postup je častý napríklad pri izolácii potrubí.

 

Aké sú náklady na odstránenie azbestu?

Rovnako ako pri všetkých veľkých projektoch, aj tu je dobre porovnať si ponuky od niekoľkých spoločností. Náklady na likvidáciu azbestu sa môžu líšiť v závislosti od lokality, ako aj množstva prác, ktorá bude spoločnosť zabezpečovať. Každá spoločnosť Vám môže navrhnúť iné riešenie. Seriózna spoločnosť nebude mať problém pripraviť Vás nezáväznú cenovú ponuku a zrozumiteľne vysvetliť všetky navrhované práce.

 

Vie sa spoločnosť preukázať referenciami?

Dôveruj, ale preveruj. Riaďte sa týmto heslom aj v prípade výberu vhodnej spoločnosti na odstránenie azbestu. Firma by mala byť schopná poskytnúť Vám mená a kontakty na klientov / projekty na ktorých pracovala. Mnoho spoločností uvádza svoje referencie online na ich webovej stránke, prípadne na sociálnych sieťach. Pozrite si tieto referencie a urobte si názor.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.