Azbest v našich bytoch

Spoločnosť si v dobrom záujme vždy vyberie aktuálne dostupné materiály, ktoré sú v danej dobe trendom. Takýmto spôsobom sa dostal  karcinogénny azbest aj do našich domácností. Napriek tomu, že sa doba zmenila a dnes už poznáme závažnosť prítomnosti azbestu v jednotlivých materiáloch, stále sa nájde dom alebo byt, kde sa tento materiál ešte nevymenil. Či už z nevedomosti alebo ako výsledok nedôslednej rekonštrukcie.

Mali by sme si uvedomiť, že azbest je životu nebezpečná látka. Tak je k nej potrebné aj pristupovať.

Ak sa chystáte vymeniť stupačky vo Vašom bytovom dome, uistite sa, že výmena prebehne bezpečne. Bez ohľadu na miestnosť v byte, nebezpečný azbest môžete nájsť kdekoľvek v podobe azbestových dosiek podobných sadrokartónu v toaletách či kúpeľniach. Sú nim vyplnené priestory stupačiek, rozvody ventilácie, rúry a pod. V minulosti sa používali lepidlá na spájanie nábytku, ktoré tiež obsahovali azbest. Ak si to zhrnieme, nachádza sa na miestach, na ktorých nám to príde až absurdné. V skutočnosti je tam už desaťročia a môže spôsobovať ťažkosti, ktorým ste doposiaľ nepripisovali taký dôraz.

Ubezpečte sa, že likvidácia azbestu prebehne v súlade s predpismi a bytový priestor, ktorý sa chystáte rekonštruovať, nebude kontaminovaný nebezpečnými azbestovými vláknami. Akákoľvek manipulácia s takýmto typom materiálu je riziková. Snáď najhorším spôsobom je vylamovanie, vysekávanie a následné neuvážené hádzanie a búchanie s materiálmi. Pýtate sa prečo to nie je dobrý nápad?

Čím viac narúšate materiály obsahujúce azbest, tým viac sa azbestové mikrovlákna uvoľňujú do ovzdušia. Potom sa nekontrolovateľne šíria v byte, usádzajú sa na nábytku a textíliach, čiže na veciach, s ktorými sme neustále v kontakte. Najhoršie však je, že ťažkosti neprichádzajú hneď pri vdýchnutí, ale niekedy až po rokoch.

Buďte prezieravý pri výbere firmy na odstránenie azbestu. Oslovte certifikovanú spoločnosť, ktorá Vám dokáže vypracovať pracovný postup na bezpečné odstránenie azbestu a zabezpečiť schválenie zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ. Zaujímajte sa ako prebieha odborná demontáž, preprava a tiež zneškodnenie.

Ak si chcete byť 100% istý, v Ronar Košice Vám pomôžeme s odmeraním koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší priamo v interiéri bytového domu a zabezpečíme maximálnu bezpečnosť počas, ale aj po rekonštrukcii. Aby ste si mohli konečne povedať: „Žijem v bezpečnom prostredí svojho bytu.“

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.