Azbest, príčina vzniku rakoviny

Napriek celoeurópskemu zákazu azbestu z roku 1999, spoločnosť ešte stále bojuje s jeho rizikami. Dnes už vieme, že všetky druhy azbestu sú nebezpečné a jeho nepriaznivé účinky sú zdokumentované. Veľakrát je povinnosť likvidácie azbestu zahrnutá v zákonoch a predpisoch mnohých krajín, no stále je súčasťou lodí, vlakov, strojov, tunelov či v potrubiach, no prevažne v budovách, a tým sa stávajú súčasťou pracovného prostredia.

Jedným z hlavných problémov je informovanosť alebo skôr nedostatočná informovanosť verejnosti a laikov. Mnohí zamestnanci sú denne vystavovaní účinkom tohto nebezpečného minerálu. Osobitne to platí pre pracovníkov na údržbe a dekontaminácii a predstavuje riziká, ktoré sa prejavia o mnoho rokov neskôr. Nevhodné pracovné podmienky spôsobujú vznik rakoviny pľúc, zo štúdií vyplýva, že až 54%-75% prípadov súvisia so zamestnaním.

Existuje legislatívny návrh na uznanie chorôb z povolania, vrátane chorôb súvisiacich s azbestom a zavedenie normy pre odškodňovanie obetí chorôb z povolania súvisiacich s azbestom. Zatiaľ to však ostáva v rovine návrhu. V súčasnosti je zavedená povinnosť u zamestnávateľa poskytnúť primeranú prípravu pre všetkých pracovníkov, ktorí sú alebo u ktorých je predpoklad, že budú vystavení azbestovému prachu.

Čo je dôležité spomenúť je, že často sa stane pravý opak, keďže so zákazom používanie nebezpečného materiálu niekedy unikajú dôležité poznatky, napríklad ako daný materiál vyzerá. Bežní ľudia tak oveľa ťažšie rozoznajú potenciálne nebezpečný materiál a zbytočne sa vystavujú jeho vplyvu.

Preto aj v tejto situácií platí, že „Poznanie je sila.“ – Francis Bacon

Čím viac sme oboznámení s následkami, tým viac by sme sa mali chrániť a šíriť osvetu tým, ktorí nemajú prístup k informáciám.

Firmy zabezpečujúce odstránenie azbestu zohľadňujú bezpečnosť na pracovisku a ochranu zdravia. Pri výbere firmy si overte jej odbornosť, garancie a referencie od predošlých klientov. Skúsenosti sú nenahraditeľné a vďaka nim sa postupne zbavíme environmentálnej záťaže profesionálne, rýchlo a bezpečne pre všetkých.

Ak potrebujete pomôcť s likvidáciou azbestu, neváhajte ani chvíľu a nechajte si vypracovať cenovú ponuku na Vašu stavbu. Kontaktujte nás, náš tím odborníkov Vás zbaví pôvodcu rakovinotvorných látok bez ujmy na zdraví.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.