Likvidácia azbestu v priemyselnom areáli v obci Haniska pri Košiciach

Tentokrát by sme sa s Vami chceli podeliť o realizáciu odbornej demontáže azbestocementového materiálu (AZC) v objektoch priemysleného areálu Haniska, ktorej sme sa v novembri intenzívne venovali.

Budovy pochádzajú zo 70-tych rokov a dlhšiu dobu už neboli v prevádzke. Vplyvom času a nefunkčnosti sa jednotlivé časti budov rozpadávali a bolo nevyhnutné objekt stabilizovať. V objekte bývalej kompresorovej stanice sa zistila prítomnosť azbestu v boletickom fasádnom panely (BFP) a v káblových kanáloch. V objekte velína sa azbest nachádzal taktiež v podobe boletického fasádneho panela a v interiéri predstavoval deliace priečky a bolo nevyhnutné ho odstrániť aj pod objektom v káblových kanáloch.

Na obrázku nižšie je zobrazený obvodový boletický fasádny panel, ktorý zvyčajne obsahuje azbestové dosky v dvoch vrstvách. Zloženie panela z exteriéru je farebné sklo, pod ktorým sa nachádza tvrdená AZC doska o hrúbke 6 mm. V skladbe panela sa nachádza minerálna vlna a ďalšia už interiérová mäkčená azbestová doska o hrúbke 12 mm. Pred samotnou demontážou sme vykonali stabilizáciu AZC materiálu. Pozri krátke video (link na video - stabilizácia)

Celkovo sa v objektoch nachádzalo 2.500 m2 azbestových dosiek.

Pri tejto sanácii azbestu sme používali certifikované zariadenia od spoločnosti Deconta, konkrétne  – dekontaminačná komora Quick Dush, odsávacie zariadenia S200, S300 s reguláciou podtlaku a Hepafiltrami H13. Na prácach sa zúčastnilo 10 zamestnancov v časovom horizonte 25 dní.

Likvidácii azbestu sa u nás v Ronar s.r.o. venujeme už viac 15 rokov. Ponúkame komplexné poradenstvo a služby na likvidáciu azbestu, dokážeme pokryť väčšie zákazky priemyselných parkov, tovární a fabrík. Disponujeme horolezeckým tímom, ktorý je vyškolený na likvidáciu azbestu vo výškach. Kontaktujte nás a informujte sa o podrobnostiach prác e-mailom alebo telefonicky.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.