Minerál 20.storočia, ktorý zanechal stopu

Azbest - minerál 20. storočia. Aj takto sa nazýva, skupina vláknitých minerálov prírodne sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Bol vyhľadávaný najmä kvôli vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam a jednoduchému mechanickému spracovaniu. Vynikajúci pomocník v stavebníctve do chvíle kým sa dôkladnejšie preskúmali vlákna, do biela sfarbeného minerálu. Je nebezpečný kvôli vláknitej štruktúre a štiepeniu. Vzhľadom na to, že vlákna azbestu sú v mikroskopickej veľkosti, nie je možné ich zachytiť voľným okom, a tým je riziko vdýchnutia nebezpečných vláken ešte vyššia.

Na Slovensku sa azbest ťažil od roku 1870 do 1999 kedy Európska komisia rozhodla o všeobecnom zákaze použitia všetkých druhov azbestu. Z toho vyplýva zákaz výroby, uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna.

Azbest sa prestal vyrábať, no vzhľadom na široké použitie azbestových materiálov najmä v stavebníctve a v doprave, sme vláknam azbestu vystavení aj naďalej.

Azbest je výzva a jeho koniec nedohľadne

Identifikácia výrobkov obsahujúcich azbest môže byť niekedy nie úplne ľahkou záležitosťou. Niekedy sú ľahko vystopovateľné a umiestnené na očiach, ako napríklad v prípade azbestovocementových striech. Príliš často však zostávajú skryté prakticky v každej časti budovy alebo konštrukcie, ako sú podlahy, okná, izolácia, vykurovacie a chladiace systémy. Všetky tieto skryté pozostatky spôsobujú pracovníkom, ktorí vykonávajú údržbu, renováciu alebo demoláciu, zvýšené riziko pravidelného vystavenia azbestovým vláknam. Často si neuvedomujú nebezpečenstvá a vo väčšine krajín im chýba potrebné školenie v oblasti informovanosti a bezpečnostné opatrenia.

Čo ak je množstvo vdýchnutých vlákien v daný deň len veľmi malé?

Vedecká komunita potvrdila, že neexistujú žiadne bezpečné limity expozície a ak je pravdepodobnosť vdýchnutia vyššia práve kvôli pracovnému prostrediu, existuje vysoké riziko vážnych ochorení ako je azbestóza pľúc, rakovina pľúc alebo mezotelióm.

Preto ak viete, že vo vašom okolí je čo i len malá pravdepodobnosť výskytu azbestu či už doma alebo v práci nečakajte a kontaktujte certifikovanú firmu, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu. Nenechávajte nič na náhodu a ozvite sa nám. V Ronar s.r.o. Vám vypracujeme cenovú ponuku na odstránenie azbestu a všetky potrebné materiály pre príslušné orgány vybavíme za Vás.

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a služby, ktoré Vám uľahčia život. Informujte sa e-mailom alebo telefonicky.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.