Ťažko dostupný terén pri odstraňovaní azbestu? Žiaden problém!

Ako sme už viackrát spomínali, azbest je nebezpečný karcinogén, ktorý má nepriaznivé účinky na naše zdravie. Vdychovanie azbestových vláken má nezvratný vplyv na vznik rôznych závažných ochorení, ktoré sa neprejavia v priebehu dní, ale v priebehu desaťročí. Do tejto kategórie spadá aj vznik rakoviny pľúc.

Ak vieme o miestach, kde sa azbest nachádza alebo sa môže nachádzať, je našou povinnosťou zaoberať sa touto problematikou, aby došlo k úplnému a hlavne bezpečnému odstráneniu azbestu tak rýchlo ako je to možné. Nielen kvôli podnecovaniu zákona ale aj pre vlastnú bezpečnosť a tiež bezpečnosť zamestnancov na pracovisku.

Faktom je, že v minulosti sa choroby z azbestu vyskytovali len u robotníkov pracujúcich v azbestovom priemysle. Neskôr sa ochorenie začalo vyskytovať aj u ľudí , ktorí neboli profesionálne exponovaní azbestom. V súčasnosti je tomuto ohňovzdornému minerálu vystavených viac než milión ľudí na pracovisku a ďalšie milióny vo svojom okolí.

Často sa stretávame so skutočnosťou, že azbest sa nachádza na miestach, ktoré nie sú ľahko dostupné a tak prvotná reakcia vedie k otázke, či je možné takýto materiál bezpečne odstrániť bez rizika. Hovoríme o výškových budovách, ťažko dostupných stenách, strechách a iných miestach, ktoré vyzerajú nebezpečne a je komplikované sa pohybovať na ich skeletoch.

Čo vyzerá na prvý pohľad nedosiahnuteľné a ťažké je u nás v Ronar s.r.o výzvou a preto sme od roku 2013 rozšírili svoju činnosť o vykonávanie prác horolezeckou technikou. Či už ide o súkromnú oblasť alebo priemyselný závod, prvoradá je bezpečnosť a nezávadné demontovanie azbestovým dosiek a panelov. To je základ na ktorý sa zameriavame už niekoľko rokov.

Ak ste doteraz váhali alebo ste likvidáciu azbestu odkladali kvôli zlej dostupnosti, správnym výberom spoločnosti to máte bez problémov. Skúsení horolezci s kvalitným vybavením sú zárukou bezpečnej a rýchlej demontáže bez čo i len minimálnych pozostatkov azbestových vláken. Pred každou likvidáciou azbestu sa aplikuje stabilizačný prípravok, ten vytvorí súvislú gumenú vrstvu a zakonzervuje nebezpečné vlákna azbestu. To znamená, že úplne eliminuje uvoľnenie akýchkoľvek vláken do prostredia alebo ovzdušia. Zverte azbest - nebezpečný materiál do rúk odborníkov, a prispejte k lepšej budúcnosti!

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.