Likvidácia azbestu pri rekonštrukcii trafostanice v Danucem Slovensko a.s.

Mysleli ste si, že azbest sa nachádza zväčša v azbestocementových krytinách a v boletických paneloch? Trafostanica spoločnosti Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou je dôkazom toho, že azbest bol v minulosti používaný na rôznych miestach a stále s ním môžete prísť do kontaktu, najmä ak v takomto prostredí pracujete.

Vo februári sme zavítali do Danucem Slovensko a pustili sme sa do likvidácie, pre nás už obvyklej demontáže AZC dosiek z káblových priestorov v elektrických rozvodniach. AZC dosky sú v týchto priestoroch uložené pod VN a NN káblami. Demontáž je možná iba počas vypnutia VN káblov. 

Dôležitou súčasťou procesu je konečná dekontaminácia a čistenie zväčša rozsiahlych priestorov rozvodní. Ukončenie prác je definované po záverečnom kontrolnom meraní, ktorého výsledok musí byť NEGATÍVNY. Následne je možné dotiahnuť všetky dokončovacie práce, konkrétne pri tejto zákazke bolo potrebné po sanácii vykonať spätnú montáž certifikovaných dosiek určených ako izolačná podložka pod VN a NN káble (vysoko napäťové a nízko napäťové káble).

Máte vo vašej firme azbest, ktorý potrebujete odstrániť? Vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku a po schválení sa o všetko postaráme! Vybavíme všetky nevyhnutné dokumenty na schválenie pracovného postupu likvidácie azbestu príslušným úradom (RÚVZ) a zabezpečíme odbornú demontáž s použitím vhodných ochranných prostriedkov a dodržiavaním prísnych bezpečnostných postupov. Kontaktujte nás!

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.