Azbest - karcinogén možno vo vašom domove

Materiály obsahujúce azbest sa pred 30-50 rokmi používali úplne bežne a to nielen v rámci eternitových krytin a boletických panelov, ale tiež v interiéri ako napríklad v kúpeľni, v stúpacích rozvodov, vzduchotechniky a pod. Ak bol váš dom postavený v 80. rokoch 20. storočia, existuje možnosť, že na jeho výstavbu boli použité materiály obsahujúce azbest (ak ste ich už medzičasom samozrejme nevymenili).

Dnes sa už azbest nepoužíva pri výstavbe budov práve kvôli zdravotným rizikám spojeným s uvoľňovaním respirabilných vlákien a ich škodlivosti na zdravie človeka. 

Azbest sa bežne používal v kúpelniach najmä v rôznych kúpeľňových materiáloch vrátane izolácie, podlahových dlaždíc a štruktúrovaných stropných náterov. Materiály obsahujúce azbest nepredstavujú okamžité riziko, no opotrebovaním a časom je materiál narušený a môže ohrozovať bezpečné prostredia človeka, v ktorom žije. Pri narušení štruktúry alebo pri rekonštrukcii sa môžu do ovzdušia uvoľňovať azbestové vlákna, ktoré pri vdýchnutí predstavujú riziko pre zdravie.

Ak máte podozrenie, že sa vo vašej kúpeľni môžu nachádzať materiály s obsahom azbestu, je dôležité nechať ich otestovať odborníkom. Ak sa zistí, že materiály obsahujú azbest a je potrebné ich odstrániť, oslovte špecializovaných odborníkov. Tí sú certifikovaní na prácu s nebezpečnými odpadmi a dodržiavajú bezpečnostné postupy, aby sa zabezpečilo, že odstránenie prebehne bezpečne a efektívne. 

Správne odstránenie a likvidácia azbestu je rozhodujúca pre ochranu verejného zdravia a zníženie rizika vystavenia tomuto nebezpečnému materiálu.

Naša spoločnosť kladie najvyšší dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pravidelným školením BOZP a používaním ochranných pomocných podmienok (OOPP). Naše aktivity taktiež realizujeme s dôrazom na znižovanie zaťaženia životného prostredia, na ktorom nám záleží.  

 

Sídlime v Košiciach, dokážeme však našimi službami pokryť celé Slovensko.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 910 90 70 40 alebo mailom ronar@ronar.sk! Sme tu pre Vás!

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.