Bezpečné odstránenie a likvidácia azbestových materiálov

Azbest je nebezpečný materiál, ktorý pri vdýchnutí môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. To je jeden z dôvodov prečo je svojpomocná likvidácia azbestu nebezpečná a zároveň nezákonná. Pri jeho odstraňovaní je dôležité prijať rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktoré majú firmy zabezpečujúce tieto služby profesionálne zvládnuté. 

 

Pýtate sa aký je postup prác pri odstránení azbestu? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

 

Zvyčajne začíname osobnou obhliadkou a identifikáciou azbestu: pred odstránením podozrivého materiálu je nevyhnutné potvrdiť, či obsahuje azbest. Kvalifikovaný odborník na azbest identifikuje prípadne odoberie podozrivú vzorku na prítomnosť azbestu vo vašich priestoroch. Pokiaľ je to možné na mieste sa určí postup, podľa ktorého bude nasledovať vhodný proces bezpečného odstraňovania.

 

Príprava miesta: pokiaľ ide o likvidáciu azbestu v interiéri. Pracovný priestor je potrebné vyčistiť od nábytku, kobercov a iných predmetov, ktoré sa môžu v procese demontáže kontaminovať. 

 

Ochranný odev: azbestové vlákna sa môžu počas prác ľahko prichytiť na odev, vlasy a pokožku, preto je dôležité použiť ochranný odev vrátane jednorazovej kombinézy, rukavíc, topánok a respirátora s P3 filtrom na najjemnejšie častice.

 

Profesionálne vybavenie: Používajú sa nástroje, ktoré minimalizujú tvorbu prachu, ako sú vodné spreje a zmáčadlá, aby sa azbestové vlákna nedostali do vzduchu. Stabilizácia azbestového materiálu je základnou činnosťou ešte pred likvidáciou azbestu. Po stabilizácii azbestu sa minimalizuje možný únik respirabilných vlákien do ovzdušia počas prác. Tým sa znižuje riziko uvoľnenia respirabilných vlákien do ovzdušia.  

 

Likvidácia azbestu: zdemontovaný azbest sa vždy uloží do vriec určených na nebezpečný odpad. Zabezpečí sa tým maximálna bezpečnosť po ukončení prác a dodržia sa všetky platné predpisy a pokyny na prepravu a likvidáciu azbestového odpadu. 

 

Čistenie: Po odstránení azbestu je potrebné oblasť dôkladne vyčistiť a dekontaminovať pracovný priestor. Na odstránenie prachu a nečistôt sa používajú certifikované vysávače s HEPA filtrom triedy H13. Povysávaný priestor sa nakoniec vyhmlí prípravkom na fixáciu zvyškových AZC vlákien v ovzduší.

 

Je dôležité poznamenať, že odstraňovanie azbestu by mali vykonávať len profesionálne vyškolení odborníci a firmy, ktoré majú licenciu na likvidáciu. Svojvoľné odstránenie azbestu sa neodporúča kvôli vysokým rizikám z hľadiska BOZP a taktiež vysokým pokutám od úradov. 

 

Komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa likvidácie nebezpečného odpadu nájdete v Ronar s.r.o.. Sme na trhu už viac ako 15 rokov a svojou dlhoročnou praxou môžeme povedať, že Váš azbest je náš problém!  Informujte sa e-mailom alebo telefonicky a nechajte si vypracovať cenovú ponuku.

 

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk 

 

Fotogaléria

odstranenie_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.