Likvidácia azbestu v spoločnosti Slovalco - rekonštrukcia protipožiarnych prestupov

Azbest bol v minulosti široko používaný v stavebných materiáloch, izoláciách a ďalších stavebných doplnkoch vďaka svojej pevnosti a ohňovzdornosti. Používanie azbestu sa však v posledných rokoch výrazne znížilo a zakázalo kvôli zdravotným rizikám.

AZC (azbestocementové) dosky sa vo všeobecnosti môžu vyskytovať v akomkoľvek priestore, napríklad aj ako súčasť protipožiarnych prestupov. V takejto forme sa nachádzali aj v budove spoločnosti Slovalco. Vzhľadom na bezpečnosť, zdravie zamestnancov a v neposlednom rade na zákon a smernicu EÚ, ktorá nariadila zbavovanie sa nebezpečného materiálu a to len certifikovanými spoločnosťami, prispôsobenými náročným podmienkam, bolo nevyhnutné pristúpiť k opatreniam.

V mesiaci december sme sa preto presunuli do priestorov spoločnosti Slovalco a.s. a začali s realizáciou rekonštrukcie týchto protipožiarnych prestupov. Tieto 50 rokov staré protipožiarne prestupy obsahovali AZC dosky a minerálnu vlnu. Z hľadiska protipožiarnej ochrany nesplnili kritéria odolnosti voči šíreniu požiaru, preto sa tieto prestupy museli rekonštruovať už za pomoci nových materiálov.

Pri rekonštrukcii sa použila tvrdená minerálna vata  o požadovanej hrúbke, špáry ako aj celé plochy prestupu sa natreli špecializovanými prostriedkami od spoločnosti Hilti. Po rekonštrukcii prestupu sme osadili identifikačný štítok s názvom prestupu, požiarnou odolnosťou a oprávnenou firmou, ktorá prestup rekonštruovala.

Je dôležité uvedomiť si vážnosť situácie vystavenia sa azbestu, najmä ak pracujete v oblasti, kde môžete prísť do kontaktu s materiálmi, ktoré obsahujú azbest. Myslite na svoje zdravie a zdravie svojich zamestnancov a predídete vzniku vážnych zdravotných problémov, vrátane vzniku rakoviny.

Potrebujete komplexné poradenstvo a služby na likvidáciu azbestu? Ronar s.r.o. je tu pre vás! Likvidácii azbestu sa u nás venujeme už viac 15 rokov. Dokážeme pokryť väčšie zákazky priemyselných parkov, tovární a fabrík i menšie zákazky budov. Disponujeme horolezeckým tímom, ktorý je vyškolený na likvidáciu azbestu vo výškach.

Kontaktujte nás a informujte sa o podrobnostiach prác e-mailom alebo telefonicky.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.