Aké sú zdravotné následky z pôsobenia azbestu?

Povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu vysoké - nie je ich veľa, no napriek tomu predstavujú veľkú skupinu ľudí, ktorí podstupujú toto riziko na pracovisku dennodenne.  Zamestnanci v stavebníctve sú potenciálne najviac ohrození z pôsobenia azbestu a ich prítomnosť na stavbe predstavuje zvýšené riziko a zdravotné následky z expozície azbestu na pracovisku.  

Azbest je odolný voči veľmi vysokým teplotám, je pevný a dlhodobo sa používal ako izolačný, tepelnoizolačný, ohňovzdorný a elektroizolačný materiál. Vďaka dobrým, na tú dobu priam perfektným, vlastnostiam sa stal najpoužívanejším materiálom na trhu. Preto je jeho výskyt v súčasnosti taký veľký. To znamená, že ešte stále môže dochádzať k tomu, že človek je nechtiac vystavený účinkom azbestu.
 

Azbest – neviditeľný zabijak

 Azbest je nebezpečný kvôli vláknitej štruktúre, kde sa oddeľujú vlákna pri mechanickom spracovaní a narábaní s materiálom. Dostávajú sa do prostredia kde sú schopné udržať sa aj niekoľko týždňov.  Vlákna azbestu sú v mikroskopickej veľkosti, preto ich nie je možné zachytiť voľným okom, a tým je riziko vdýchnutia nebezpečných vláken ešte vyššia.

Neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu.  Čím viac a častejšie ste mu vystavení, tým je väčšie riziko vzniku choroby súvisiacej s azbestom. Medzi najčastejšie patria: azbestóza pľúc, rakovina pľúc a mezotelióm.

Azbestóza pľúc: vážny pľúcny stav spôsobený dlhodobým vystavením azbestu a zaprášením pľúc vláknami azbestu.
Rakovina pľúc: v skorých štádiách rakoviny pľúc sa príznaky zvyčajne neprejavujú. V pľúcach je málo nervových zakončení, preto skoré štádia rakoviny pľúc nespôsobujú bolesti. Zvyčajne sa zistí pri iných vyšetreniach.
Mezotelióm: nádorové ochorenie pohrudnice (pleury). Najčastejšou formou je práve zhubná forma.

Prejavy chorôb spôsobených vdychovaním azbestu sa môžu dostaviť až po 20 - 30 rokoch, niekedy aj neskôr.
 

Fajčiari sú najviac ohrození v prostredí výskytu azbestu

Prečo je to tak? Nie je tajomstvom, že fajčenie cigariet môže spôsobovať rakovinu pľúc. Ak ste súčasne vystavení aj účinkom azbestu, riziko ochorenia je 50-krát vyššie ako u nefajčiara, ktorý nebol vystavený azbestu. Je otázne, čo je vo vzťahu fajčenie - azbestová expozícia hlavná príčina a čo pridaný faktor. Veľa dôkazov nasvedčuje tomu, že hlavným účinkom je fajčenie a azbest sa podieľa ako pridružený faktor.

Preto ak viete, že vo vašom okolí sa nachádza azbest. Nečakajte a kontaktujte certifikovanú firmu, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu. Nenechávajte nič na náhodu a ozvite sa nám v Ronar s.r.o., vypracujeme Vám cenovú ponuku na odstránenie azbestu a všetky potrebné materiály pre príslušné orgány vybavíme za Vás.

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a služby, ktoré Vám uľahčia život. Informujte sa e-mailom na ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.