Ako sa postaviť k problému „azbest“ pri demolácii budov?

Je všeobecne známe, že rozsah použitia azbestových vláken je vo svete obrovský a jeho výskyt nezvratný. V rokoch medzi 1970-1990 bol azbest základným stavebným prvkom pri väčšine stavieb a ročne sa použilo až 5 miliónov ton azbestu. Rozdiel je v súčasnosti len v tom ako k danej problematike pristupujú jednotlivé krajiny sveta. V Európskej únii je akékoľvek používanie azbestu zakázané, no v niektorých krajinách sa dodnes používa v automobilovom, stavebnom či leteckom priemysle.

V poslednom čase sa pomerne často diskutuje, či demolovať stavby postavené z azbestových materiálov alebo je bezpečnejšie ich ponechať či rozobrať. Odborníci argumentujú tým, že v takýchto oblastiach sa dlhodobo udržiava koncentrácia azbestových vláken. Dokonca ešte niekoľko mesiacov po sanácii, čo môže spôsobiť ešte väčšie riziko ako pri uvoľňovaní vlákien v budovách. Čo je teda potrebné urobiť, aké je to správne riešenie?

Súčasný stav niektorých budov na Slovensku je v stave, kedy si vyžadujú okamžitú rekonštrukciu čo znamená, že nie je dôvod na čakanie. Čím skôr sa poškodené budovy s obsahom nebezpečných látok odstránia, tým skôr sa vyhneme akémukoľvek styku s nebezpečným azbestom. Ak je budova v dezolátnom stave a vyžaduje si kompletnú demoláciu, v takom prípade je správne vyhodnotiť situáciu nasledovne:

  1. Osloviť odbornú firmu, ktorá sa danej problematike venuje
  2. Zistiť približne koľko azbestu sa v/na budove nachádza
  3. Zistiť kde presne sa nebezpečný materiál nachádza a nakoľko je prístupný

Na základe týchto informácii je možné vyhodnotiť situáciu a navrhnúť riešenie. Kvalifikovaná firma je v takýchto situáciách nevyhnutná! Poskytuje profesionálne služby, a postupy, ktoré sú v súlade s ochranou zdravia a tiež v súlade so zákonom. Má dostatočné skúsenosti a presné nariadenia na likvidáciu azbestu. Postará sa o odbornú demontáž azbestu, jeho stabilizáciu, prepravu a následné zneškodnenie.

Kontaktujte nás v Ronar s.r.o. a zabezpečíme vám všetky nevyhnutné potvrdenia od úradov a odmeriame koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší po sanácii. Po likvidácii nebezpečného odpadu sa môžete pokojne pustiť do demolácie budovy bez akýchkoľvek obmedzení a bez najmenšieho rizika pre zdravie seba a svojich zamestnancov a koniec koncov aj ľudí žijúcich v okolí.

Téma azbestu má mnoho nezodpovedaných otázok, no s istotou môžeme povedať , že jeho kompletné odstránenie je jediných riešením ako predísť inhalácii nebezpečných vláken a tak predísť vážnym ochoreniam s azbestom spojených.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.