Azbest – jeho riziká a budúcnosť

Aj keď sme už azbest spomínali v našich článkoch nespočetne veľa krát, pripomeňme si jeho základné formy v ktorých sa nachádza. Azbest zaraďujeme medzi vláknité minerály prirodzene sa nachádzajúce v zemskej kôre. Z hľadiska minerálov je azbest zaradený medzi kryštalické silikáty s dvomi formami – serpentínovou a amfibolovou. Do skupiny serpentínových radíme chryzotil tzv. biely azbest – ten sa najviac využíva a priemyselne spracováva. V súčasnosti tvorí až 95% celkovej spotreby azbestu vo svete.

Aj keď je azbest v EÚ zakázaný, v krajinách ako je Rusko, Čína či India sa stále využíva ako materiál s dobrými vlastnosťami napr. nehorľavosť, pevnosť, odolnosť voči kyselinám a zásadám a čiastočne aj žiaruvzdornosť. Na základe svojich vlastností má azbest široké využitie. Na Slovensku sa najčastejšie využíval na azbestovocementové strechy, izolácie, protipožiarne nástreky, tesniace materiály a pod.

Negatívnou vlastnosťou prečo musel byť zakázaný je schopnosť štiepiť sa na respirabilné čiastočky, ktoré po vdychovaní môžu vyvolať vznik nádorových ochorení. Všetky druhy azbestu boli dokázané ako nebezpečné pre človeka – karcinogény, ktoré spôsobujú azbestózu pľúc, rakovinu pľúc a mezotelióm. Najhorším prívlastkom je práve to, že sa prejavuje až po 20 - 30 rokoch po inhalácii, čo dokáže výrazne oddialiť liečbu.

V roku 1998 sa azbest na SR prestal vyrábať, no vzhľadom na široké použitie najmä v stavebníctve a v doprave, sme vláknam vystavení stále. Jedným z faktorov môže byť práve výstavba verejných budov, škôl, úradov a budov ako takých medzi 1970-1990, kedy bol azbest najvhodnejším materiálom na výstavbu. Dnes sú tieto materiály v zlom stave a sú neustálym zdrojom uvoľňovania azbestových vláken do okolia, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.

Z hľadiska ochrany zdravia človeka a celej populácie je nevyhnutné budovy monitorovať a určiť naliehavosť likvidácie azbestu. Tento monitoring vykonávajú firmy oprávnené k likvidácii nebezpečného odpadu, majú dlhodobú prax a sú vybavení do terénu pri strete s nebezpečným minerálom.

Komplexný monitoring budov v interiéri a exteriéri a tiež vo výškových budovách Vám zabezpečíme profesionálne, podľa stanovených nariadení v zákone. Likvidácia azbestu je rizikom, ktoré je potrebné postúpiť odborníkom! Nenechávajte nič na náhodu a kontaktujte nás v Ronar s.r.o., vypracujeme Vám cenovú ponuku na odstránenie azbestu a všetky potrebné materiály pre príslušné orgány vybavíme za Vás.

Komplexné poradenstvo a služby, ktoré Vám uľahčia život.  

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.