Chcem sa zbaviť azbestu. Ako postupovať?

Aj po dlhej dobe odkedy sa azbest na Slovensku prestal používať, stále sa nachádza v rôznych formách po celom svete. Aby sme sa ho dokázali zbaviť úplne, potrebujeme aby sa každý z nás správal zodpovedne a dal zlikvidovať azbest profesionálnym firmám, ktoré vedia ako s ním zaobchádzať.

Poďme si zhrnúť základný postup:

  • Samovoľné odstraňovanie azbestu je nielen protizákonné ale hlavne nebezpečné. Odstraňovaním a narábaním s azbestom sa uvoľňujú rakovinotvorné azbestové vlákna, ktoré nie je možné pozorovať voľným okom a tak sa dostávajú do pľúc. Prvým a najdôležitejším bodom je výber firmy na likvidáciu azbestu.
  • Certifikovaná firma vám zabezpečí vypracovanie a následné schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ (Regionálnym úradom verejného zdravotníctva)
  • Budete potrebovať schválenie manipulácie s nebezpečným odpadom príslušným Obvodným úradom životného prostredia, čo vám tiež zabezpečí firma na likvidáciu azbestu
  • Pred samotnou demontážou sa aplikuje postrek – stabilizačný prípravok, ktorý vytvorí súvislú gumenú vrstvu a zastabilizuje nebezpečné vlákna azbestu proti uvoľneniu
  • Následne sa vykoná ručná demontáž azbestu – napr. krytiny, uloží sa do nepriepustných vriec
  • Takto zabalený azbest sa prevezie oprávneným prepravcom na skládku nebezpečného odpadu
  • Nasleduje vysávanie priestoru po odstránení azbestu, vyčistenie vzduchu s dodržaním 5násobného podtlaku a meranie koncentrácie azbestových vláken po sanácii (pokiaľ ide o interiér)
  • Posledným krokom je získanie potvrdenia o odbornom zneškodnení azbestu a nezávadnosti prostredia

Pomerne rozšírený postup likvidácie azbestu je pre profesionálov už dnes štandardným postupom a tak sa nemusíte obávať následkov z odstránenia, prípadne zostatkového materiálu.

Máte na pracovisku či v domácnosti azbest o ktorom viete a práve ste sa rozhodli zbaviť sa ho nadobro? Kontaktujte nás, radi vám vypracujeme cenovú ponuku a odstránime karcinogény z vášho okolia. Uvedomujeme si, že cena za likvidáciu azbestu je finančne náročná, no pokuta za neoprávnené manipulovanie s nebezpečným odpadom je oveľa vyššia. Nechajte si poradiť odborníkmi s dlhoročnou praxou, ktorí vedia presne ako zakročiť proti neviditeľnej hrozbe.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.