Dôležitosť úplného odstránenia azbestu

Vedeli ste, že azbest spôsobuje v EÚ 20 000 až 30 000 úmrtí ročne? Tieto čísla sú skutočne alarmujúce a predstavujú hrozbu pre všetkých, ktorí sa snažia problém s azbestom odsúvať alebo inak zľahčovať. Informácie ako sú tieto by nemali byť terčom ľahostajnosti a zaslepovať oči, no naopak mali by sa brať na vedomie s ohľadom na zdravie človeka.

Európa vyzýva na odstránenie všetkého azbestu, ktorý zahŕňa akýkoľvek z prvkov azbestového minerálu. Zahŕňajúc strechy, potrubia, fasádne systémy či celé budovy. Je to naozaj odvážny krok alebo aspoň krôčik k postupnému redukovaniu azbestových systémov na planéte.

Kľúčovým faktorom je úplné odstránenie azbestu a nielen jeho zakonzervovanie ako to bolo populárne ešte prednedávnom! Udržiavanie, tmelenie, zalievanie či prekrývacie postupy vedú k skrytému problému, ktorý predstavuje riziká pre samotných obyvateľov objektu ako aj pracovníkov, či už hovoríme o verejnej alebo súkromnej budove. Najhoršie na tom je, že ťažkosti sa môže prejaviť o mnoho rokov neskôr.

Problémy odstraňovania azbestu sú na celosvetovej úrovni a je veľmi dôležité, aby sa na túto tému diskutovalo a neustále oboznamovalo s možnými rizikami. Situácia nenechala chladnou ani Európsku úniu a tá vydala smernicu pre vnútroštátne stratégie na odstránenie azbestu. Tá zdôrazňuje a trvá na úplnom, no zároveň bezpečnom odstránení a zlikvidovaní azbestových materiálov. Nemali by sa opravovať ani nijakým spôsobom konzervovať, pretože predstavujú riziko pre vznik rakoviny. Choroby súvisiace s azbestom sa môžu prejaviť až o 40 rokov a z tohto hľadiska by bola oprava neefektívna. Očakáva sa, že počet prípadov v Únii dosiahne vrchol do roku 2025.

Európska stratégia na likvidáciu azbestu tiež hovorí o legislatívnom návrhu s cieľom zaviesť požiadavku na povinnú kontrolu prítomnosti azbestu a ďalších nebezpečných látok. V záujme ochrany zdravia pracovníkov v stavebníctve je ich odstránenie pred začatím búracích a renovačných prác nevyhnutné. Úplné vymiznutie azbestu v najbližšom období je nereálne, no kúsok po kúsku vieme prispieť k zlepšeniu podmienok v akých sa pohybujeme a žijeme.

Našim cieľom v Ronar s.r.o. je pomôcť Vám vylepšiť kvalitu života a pomôcť so situáciami kedy potrebujete celý tím odborníkov a pracovníkov. Nebojte sa ozvať sa nám, my Vám radi pomôžeme a postaráme sa o odstránenie škodlivého materiálu z Vášho okolia.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.