FAKTY a MÝTY o azbeste!

Vdýchnutie jedného vlákna azbestu spôsobí vážne ochorenie.

MÝTUS.

Vysvetlenie: Zdravotné riziko je spojené s mierou vystavenia sa azbestu - čím je častejší kontakt a vystavenie sa azbestu, tým je vyššie riziko vzniku nežiadúcich ochorení. Čo sa týka azbestu voľne v prírode v nespracovanom stave, ide o nepatrné až zanedbateľné riziko.

Vlákna azbestu sú neviditeľné voľným okom.

PRAVDA.

Vysvetlenie: Vlákna azbestu sú extrémne malé a preto NIE sú viditeľné voľným okom bez mikroskopu.

Azbest sa už viac nepoužíva.

MÝTUS.

Vysvetlenie: Azbest sa v mnohých krajinách sveta stále ťaží a používa na spracovanie materiálov. Ide o krajiny ako je Čína, India, Rusko, Kanada, Brazília a ďalšie.

Efekt vystavenia azbestu je možné okamžite odhaliť.

MÝTUS.

Vysvetlenie: Ochorenia spojené s azbestom nie je možné okamžite odhaliť, sú to skryté hrozby. Trvá 20-40 rokov kým sa prejavia.

Biely azbest je menej nebezpečný ako modrý alebo hnedý azbest.

PRAVDA.

Biely azbest (chryzotil) je považovaný za menej nebezpečný ako (amfibol) modrý a hnedý azbest a všeobecne je menej pravdepodobné, že zapríčiňuje mezotelióm. Avšak, napriek tomu biely azbest je nebezpečný karcinogén a malo by byť s ním zaobchádzané s rovnakou obozretnosťou ako pri ostatných formách azbestu.

Azbest je odstránený zo všetkých budov v Európe.

MÝTUS.

Azbest je stále prítomný v už existujúcich materiáloch v rámci budov Európy a prioritne v tých, ktoré boli vybudované a renovované do roku 1990.

Tovar klasifikovaný v zámorí ako „neobsahujúce azbest“ znamená, že je úplne bez obsahu azbestu.

MÝTUS.

Niektoré krajiny v zámorí klasifikujú tovar ako neobsahujúci azbest, ak sa tam vyskytuje určité malé množstvo nebezpečnej látky. V Európe tovar nájdený s akoukoľvek hodnotou obsahu azbestu je považovaný za zakázaný.

Azbestovocementová krytina, ktorá je v dobrom stave predstavuje veľmi malé riziko ohrozenia zdravia.

PRAVDA.

Azbestovocementová krytina (a ďalšie nedrobivé materiály) nepredstavujú zvýšené zdravotné riziko pokiaľ sú v dobrom, nepoškodenom stave. Avšak, ak sa produkty obsahujúce azbest znehodnotia alebo sa ich stav začne zhoršovať a čiastočky azbestových vláken sú roztrúsené vzduchom do ovzdušia, je vysoko odporúčané ich stabilizovať alebo úplne odstrániť certifikovanou firmou.

Správca budovy musí informovať majiteľa, ak je v budove prítomný azbest.

MÝTUS.

Takáto povinnosť pre správcov budov neexistuje. Avšak, prieskum na výskyt azbestu môže byť z ich hľadiska odporúčaný. Zo všeobecných predpokladov môžeme povedať:

  • pred r. 1980 – veľmi pravdepodobný výskyt azbestu v materiáloch
  • medzi r.1980-1990 – stále dosť vysoká šanca výskytu azbestu
  • po r.1990 – nepravdepodobný výskyt azbestu v materiáloch, nie však úplne vylúčené

Ak máte otázky v súvislosti s likvidáciou azbestu a jeho bezpečnou sanáciou, obráťte sa na odborníkov s dlhoročnou praxou na trhu a potrebným vybavením. Kontaktujte: ronar@ronar.sk

Po 15 rokoch praxe si môžeme povedať:  Váš azbest, náš problém

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.