Je možné azbest recyklovať?

Ak sa pozrieme na azbest cez elektrónový mikroskop, azbestové vlákna vyzerajú ako tenké slamky a niektoré nie sú väčšie ako zlomok mikrometra. Z čoho nám vyplýva, že nie je možné ich vidieť voľným okom. Ak by sme vlákna azbestu bezpečne recyklovali a použili na výrobu iných nezávadných materiálov, azbest by viac netrápil obyvateľstvo po celom svete. Poďme si povedať či je vôbec možné azbest recyklovať a či sú dostupné nejaké štúdie.

V Spojených štátoch nedávny vývoj v oblasti technológií ukázal, že je možné transformovať azbestové produkty na netoxické materiály. Existuje však niekoľko metód recyklácie azbestu, ktoré si predstavíme:

1. Zahrievanie azbestu v roztoku hydroxidu sodného na 1250°C, aby sa azbest roztopil. Výsledkom tohto procesu je tepelný rozklad vlákien a vznik zdravotne nezávadného skla.

2. Mikrovlnné tepelné spracovanie na premenu azbestu na keramické tehly a porcelánové dlaždice

3. Využívanie vysokorýchlostného procesu mletia a rozbitie vlákien na inertné(nečinné) minerály, ktoré sú taktiež zdravotne nezávadné.

Ak by boli dostupné metódy recyklácie na celom svete, dokázali by znížiť objem azbestového odpadu o 50% až 99,7%. Takéto metódy by dokázali znížiť náklady na skládkovanie azbestu, pretože ceny za likvidáciu azbestu sú založené na objeme.

Pýtate sa prečo takáto recyklácia v súčasnosti neprebieha vo všetkých štátoch? Je dôležité povedať, že doposiaľ azbest nie je zakázaný vo všetkých krajinách. Tým pádom je zložité zabrániť ľudom z iných krajín uvádzanie nových materiálov s obsahom azbestu na európsky trh. Ďalším faktorom je aj príliš vysoká ceny takejto recyklácie. Proces recyklácie tak má pred sebou ešte dlhú cestu. V súčasnosti je najdôležitejšie, aby sme spĺňali všetky predpisy a zákony spojené s odstránením azbestu a tak znížili environmentálnu záťaž na prostredie a človeka.  

Odborná demontáž, preprava a zneškodnenie na skládke nebezpečného odpadu môže byť zabezpečená len firmou oprávnenou na likvidáciu azbestu. Nechajte si poradiť a my Vás odbremeníme od záťaže zvanej AZBEST. Vypracujeme postup pre zneškodnenie nebezpečného odpadu pre RÚVZ a zbavíme Vás, u nás zakázaného minerálu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.