Je nebezpečenstvo azbestu stále rovnako vysoké?

Téma azbestu sa môže zdať už obohratou platňou. Avšak neuberá na dôležitosti a závažnosti problému. Z času načas sa pripomenie v médiách, bohužiaľ skôr v negatívnom slova zmysle. Prečo sa o ňom nehovorí viac? Otázka, ktorú ste si možno položili aj vy sami.

Jednou z príčin je čas. Z časového hľadiska ide o dlhodobé usádzanie azbestových vlákien v pľúcach. Nikto, kto sa s azbestom dostal do kontaktu nebol v danom momente v ohrození života a tak sa výsledný „účinok“ ukázal až po rokoch. Vzhľadom na to, že azbest je pomerne krehký, dobre sa láme a s koncovými časťami ľahko vniká do živých tkanív.  Ako ste už určite počuli, azbestové vlákna sa veľmi ťažko rozpúšťajú v telesných tekutinách a po vdýchnutí ich organizmus nedokáže tak ľahko vylúčiť. Na základe toho sa ochorenia ako azbestóza objavujú až po 20-40 rokoch po tom, čo niekto žil alebo pracoval v danom prostredí.

Ďalšou príčinou je akceptovanie a zvyk. Aj keď technológie a veda postupujú míľovými krokmi  dopredu, je jednoduchšie prispôsobiť sa niečomu čo od nás nevyžaduje žiadnu aktivitu a nedodáva nám starosti navyše. Tým chceme povedať, že ak niekto žije v budove obsahujúcej azbest už 50 rokov a ich zdravie sa výrazne nezmenilo, pre takýto typ ľudí nie je dôvod na okamžitú likvidáciu azbestu. Aj keď je to samozrejme rozumné riešenie.  

Napriek všetkému je dobré poznamenať, že v súčasnosti na Slovensku nie je prostredie, ktoré by bolo výrazne zamorené prítomnosťou azbestu. Čo je naozaj veľmi dobrá správa. Azbestová surovina sa viac neťaží, nedováža a ani nespracúva.

Pozostatky azbestových produktov však ešte stále môžeme nájsť v starších nehnuteľnostiach. Delíme ich na 2 skupiny:

1. Pevné materiály = riziko uvoľňovania vláken je pomerne malé, ak nedochádza k nijakému zásahu. Tu môžeme zaradiť napr. strechy.

2. Mäkké a drobivé materiály = riziko je oveľa vyššie, takéto výrobky sú nebezpečné na ich manipuláciu. Napr. nátery, dosky, tesnenie, podložky a iné.

Najistejším spôsobom ako zabrániť akémukoľvek riziku je kompletné odstránenie azbestu bez ohľadu na jeho tuhosť a mieru ohrozenia. Aby ste si boli maximálne istí správnou likvidáciou azbestu, nechajte to na odborníkov.

Vyberte si kvalitu, vyberte si Ronar s.r.o. Zbavíme vás nebezpečného odpadu jednoducho, rýchlo a bezpečne. Navyše, všetky dokumenty a povolenia vybavíme za vás.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.