Pozor na azbest v školách a škôlkach!

Pred niekoľkými rokmi sa začalo s výraznou rekonštrukciou verejných budov ktorá v súčasnosti stále prebieha. Keďže v minulosti sa azbest častokrát využíval najmä vo výstavbe verejných budov, kvôli výhodným tepelnoizolačným vlastnostiam, v súčasnosti je teda viac než pravdepodobné, že je potrebná jeho odborná likvidácia.

Ide naozaj o zložitú situáciu, keďže verejné budovy, ako sú školy a škôlky sú využívané počas celého roka až na mesiac-dva kedy majú deti prázdniny. Z logistické hľadiska je potrebné myslieť aj na to a naplánovať celý proces likvidácie nebezpečného odpadu tak, aby samotné deti neboli nijakým spôsobom ohrozené počas sanácie ani po nej.

Únik azbestových vlákien

Každý materiál má určitú životnosť, v tomto prípade nevyniká ani azbest. Z dôvodu rokmi opotrebovaných materiálov a ich zvetrávania sa azbestové vlákna ľahko dostanú do okolitého prostredia. Hlavne ak sa naruší ich vonkajšia štruktúra. Narušenie materiálu nastáva prevažne pri rekonštrukciách: ✔️ výmena fasádnych panelov ✔️ výmena eternitových striech ✔️ zatepľovacie panely ✔️ výmena okien  ✔️ výmena stupačiek

Odborná manipulácia, záruka bezpečnosti!

POZOR! Správna likvidácia azbestu je extrémne dôležitá.  Pri neodbornej manipulácii hrozí riziko úniku vláken do prostredia, ktoré dokonca môže ostať prítomné aj po rekonštrukcii tzn. po návrate detí späť do škôl a škôlok. Preto je dôležité vybrať si špecializovanú firmu, ktorá má oprávnenie na sanáciu nebezpečného odpadu s obsahom azbestu a disponuje potrebnými zariadeniami a vyškoleným personálom. Zabezpečenie kvalitnej sanácie tak môže urýchliť procesy a zjednodušiť postup pri rekonštrukcii samotnej budovy až o polovicu.

Je možné zistiť prítomnosť azbestových vláken voľne v interiéri?

Áno, v súčasnosti je možné merať hodnoty azbestových vláken v ovzduší. Spoločnosť Ronar s.r.o. vykonáva takéto merania štandardne po vykonaní sanačných prác a po vyčistení vzduchu vysokovýkonnými čističmi vzduchu s dodržaním 5-násobného podtlaku. Na základe výsledkov meraní, vystaví potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia. Budova je tak bezpečná na používanie a ďalšie nevyhnutné úkony.

Cieľom je bezpečné a nezávadné odstránenie azbestu z blízkosti obytných častí o to viac, ak ide o detí. Zabezpečenie a likvidácia nebezpečného odpadu eliminuje riziko závažných ochorení ako je vznik rakoviny pľúc alebo iné trvalé poškodenie pľúc. Takýto typ ochorení nie je možné zistiť v ich počiatočnej fáze, prejavia až o niekoľko desiatok rokov potom ako bol človek vystavený účinkom vlákien.

Chcete mať istotu? Stavte na kvalitu, odbornosť a kvalitné prevedenie sanácie. Vypracovanie  pracovného postupu NO pre príslušné orgány vybavíme za vás. Komplexné poradenstvo a služby, ktoré vám uľahčia život. Kontaktujte nás a my vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.