Prečo si ľudia myslia, že azbestovocementové strechy sú stále bezpečné?

V súčasnosti je azbest v Európskej únii zakázaný, no stále sa vyskytuje vo forme striech, potrubí, izolácií či iným materiáloch ako pridaná zložka. Existuje veľa domácností a pracovísk kde sa nachádza a zvykne sa odhaliť napr. pri prerábkach. Postupne sa likviduje a zbavujú sa ho nielen domácnosti ale aj firmy.

Bežne sa stretávame s rôznymi názormi na veci a nie je to inak ani pri azbeste. Ľudia, ktorí sa narodili alebo vyrastali v období rozmachu azbestu a boli zvyknutí na jeho bežné používanie majú iný pohľad na vec ako ľudia, ktorí sa narodili v období, kedy sa o azbeste zistilo, že je karcinogénny a spôsobuje rakovinu.

Zafixovaná informácia – “azbest je nezávadný“?!

Azbest sa častokrát nachádza v pevných formách. Dobrým príkladom je azbestovocementová strecha. Pevné častice, uchopené do krokiev striech, držia už niekoľko desaťročí bez problémov, viditeľných zmien či zmien zdravotného stavu obyvateľov domov. Ľudia tak nadobudnú pocit, že všetko je v poriadku a strašenie s karcinogénnym azbestom je len mýtus. Azbestovocementové strechy držia pevne, nedochádza k manipulácii s daným materiálom a tak nechcú pripustiť, že k uvoľnenie vláken dochádza aj vetrom, či rozkladom. Ak sa však danou problematikou zaoberáme a poznáte jeho štruktúru, zloženie a rôzne druhy, v ktorých sa nachádza, mienka o „bezpečnom“ materiály je preč.

Mohli by sme skonštatovať, že dôvodom je nedostatočná znalosť, informovanosť a koniec koncov aj neprípustnosť už získaných informácii.

Nie sú to len strechy

Niektoré azbestovocementové strechy môžu mať dodatočnú azbestovú izoláciu, na spodnej časti –nazýva sa aj prísavkový alebo prílepkový azbest. Môže sa nachádzať v uvoľnenom zvetranom stave. Nevyhnutnosť sanácie je tak okamžitá.

Ak sa stretnete s takýmto typom strechy alebo pracujete na takejto stavbe, je nevyhnutné okamžite opustiť objekt a vyhľadať pomoc odborníkov. Nemali by ste robiť nijaké pokusy alebo akokoľvek odstraňovať karcinogénny materiál.

Niektoré strechy budov na Slovensku sú v katastrofálnom stave a vyžadujú si okamžitú rekonštrukciu. Odkladanie povinnosti zbavenia sa azbestu, ktorý nám ukladá zákon, nie je riešením. Je to nezodpovedné správanie, za ktoré môžete dostať mastnú pokutu. Čím skôr sa azbestové strechy budov vymenia za nové, tým skôr dôjdeme do štádia, kedy si povieme, že je naozaj minimálne riziko vzniku azbestózy, či rakoviny pľúc.  

Poznáte niekoho kto má neznalý názor na azbest? Ak áno, veríme, že aj týmto článkom sme vás povzbudili k tomu, aby ste lepšie porozumeli problematike azbestu a nevyhnutnosti jeho odstránenia.

Likvidácia azbestu však musí prebehnúť certifikovanou firmou, ktorá má na likvidáciu azbestu povolenie!

Kontaktujte nás v Ronar s.r.o., poskytujeme profesionálne, komplexné služby. Máme dostatočné skúsenosti a postupujeme na základe presných nariadení na likvidáciu azbestu. Postaráme sa o odbornú demontáž azbestu, jeho stabilizáciu, prepravu a následné zneškodnenie.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.