Žiada si vaša nehnuteľnosť obnovu? Neodkladajte ju! Vyriešte to raz a navždy.

Už dlhšie rozmýšľate nad rekonštrukciou domu či byte, no stále sa nájde dôvod prečo to odložiť na neskôr? Rozumieme vám, obzvlášť ak je nehnuteľnosť staršia a vás tak čaká kompletná rekonštrukcia strechy, fasády a pod.

V takom prípade sa častokrát po odkrytí jednotlivých vrstiev objavia neželané materiály, o ktorých ste ani netušili, že sa tam nachádzajú. Neželanými materiálmi myslíme nebezpečný odpad ako napr. azbest. Ak dôjde k takémuto nálezu je dôležité, aby ste s azbestom nenarábali svojpomocne. Je to nebezpečné z hľadiska vášho zdravia a tiež riskujete pokutu za neoprávnené nakladanie s nebezpečným odpadom(NO). Aby ste spĺňali všetky nariadenia resp. zákony, ktoré sa spájajú s NO, je nevyhnutné ich poznať a nasledovať.  

Medzi takéto zákony patrí aj zákon o nebezpečných odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 12, ktorého časť znie
 
„Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“
 

Nemusíte sa však vzdávať rekonštrukcie. Na každý problém existuje riešenie. Rovnako aj v tomto prípade, ak sa u vás objaví nebezpečný odpad, kontaktujte odborníkov, ktorí sa špecializujú na likvidáciu azbestu. Odborní pracovníci vedia posúdiť či ide naozaj o azbest, v akom množstve sa nachádza a podľa závažnosti vedia presne naplánovať postup práce podľa nariadených bezpečnostných predpisov.

O problém postarané! Profesionálne a rýchlo, bez rizika ohrozenia zdravie, či pokuty.

Kontaktujte nás, špecializujeme sa na odstránenie azbestu a radi vám vypracujeme cenovú ponuku na likvidáciu azbestu z vášho okolia. Nechajte si poradiť odborníkmi s dlhoročnou praxou, ktorí vedia čo robia.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.