Likvidácia azbestu strešnej krytiny na rodinnom dome v Komárovciach

V tomto blogovom článku vám priblížime tému, ktorá je častokrát skloňovaná a týka sa ľudí širšej verejnosti. Nie je to nič iné ako likvidácia azbestu strešnej krytiny rodinného domu.  Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Platí rovnako pre všetky oprávnené fyzické i právnické osoby.

Legislatívne je azbest zaradený medzi nebezpečné odpady. Jeho likvidáciu môžu realizovať iba oprávnené firmy. Svojpomocné rozoberanie eternitových striech legislatíva zakazuje. Riskujete zdravie seba aj svojich blízkych!

V novembri sme pracovali na staršom dome v Komárovciach kde bolo potrebné zlikvidovať azbestovú krytinu, ktorá bola v podobe štvorcových šablón. Tie sa na rodinných domoch vyskytujú najčastejšie. Demontáž prebehla hladko bez komplikácií a celkovo sme zdemontovali 200 m2 o celkovej zneškodnenej váhe cca 3 tony.

Poznáme dva druhy štvorcových šablón, ktoré sa vyrábali v druhej polovici 20.storočia. Šablóny v sivej farbe boli vyrábané už od 60-tych rokov a tento typ krytiny s veľkou pravdepodobnosťou obsahuje AZC respirabilné vlákna. V 90-tych rokoch sa začala vyrábať strešná krytina rovnakého tvaru avšak v ružovej (červenej) farbe. Zo skúsenosti a ananlýz môžeme povedať, že tento typ krytiny už nemusí obsahovať azbestový materiál.

Odporúčanie zákazníkom!

Predtým ako si necháte vypracovať cenovú ponuku, zašlite malú vzorku krytiny na analýzu. Ak sa prítomnosť azbestu nepotvrdí, v konečnom dôsledku môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky za odbornú demontáž krytiny oprávnenou firmou.

V prípade, že vaša strecha obsahuje azbest, nečakajte a kontaktujte certifikovanú firmu, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu a zbavte sa karcinogénneho azbestu raz a navždy. Vypracujeme Vám cenovú ponuku na odstránenie azbestu a všetky potrebné materiály pre príslušné orgány vybavíme za Vás. Kontaktujte nás telefonicky alebo emailom:

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

odstranenie_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.